nieuws

Meer bouwwerken vergunningvrij neer te zetten

bouwbreed

Meer bouwwerken vergunningvrij neer te zetten

Vanaf 1 november mogen meer bouwwerken vergunningvrij neergezet worden. Dat hebben de ministers Schultz en Blok besloten.

“Door de regels eenvoudiger te maken of te versoepelen, geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Daarmee wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten”, zegt Melanie Schultz in een toelichting.

Al eerder was aangekondigd dat bijvoorbeeld de bouw van een mantelzorgwoning in de tuin vergunningvrij zou worden. En ook in het kader van de Omgevingswet zou het mogelijk worden simpeler aan of bij te bouwen. Met het nu genomen besluit wordt vooruitgelopen op de Omgevingswet.

Tijdelijke activiteiten

Zo wordt het vergunningvrij uitbreiden van een hoofdgebouw van 2,5 meter naar 4 meter mogelijk gemaakt. Daarnaast gaat vaker de korte procedure van acht weken in plaats van de normale zes maanden durende procedure gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Onder meer gaat dit gelden voor tijdelijke activiteiten tot een duur van tien jaar, bijvoorbeeld noodwinkels of noodscholen.

Met de nieuwe regels kunnen verder leegstaande kantoorpanden eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Kantoren kunnen zo sneller worden getransformeerd tot onder meer studentenflats of seniorenwoningen. Volgens minister Blok kan op die manier toegepaste transformatie helpen om zowel het tekort aan woningen als het overschot aan kantoren aan te pakken. Het besluit wordt dan ook van groot belang geacht voor de dagelijkse praktijk in de bouw.

De maatregelen betekenen een besparing op administratieve lasten van 650.000 euro. Dat geld kan nu worden gestoken in directe bouwinvesteringen in plaats van in papier. Het is dan ook begrijpelijk dat de bouw niet rouwig is over de versoepeling van de regels.

Het wachten is nu nog op de nieuwe Omgevingswet die 24 bestaande wetten gaat vervangen. Als die van kracht is geworden, zou het leven nog aangenamer moeten worden voor vergunningaanvragers. Over de regels die nu zijn gemaakt, is overleg gevoerd met gemeenten.

Reageer op dit artikel