nieuws

Belasting op arbeid 
moet redelijk 
tarief hebben

bouwbreed

Buitensporige belasting op arbeid moet worden voorkomen. Dat adviseert het Europese Economische en Sociale Commité (EESC) in een advies over bestrijding van zwartwerken.

Het is duidelijk dat EU-lidstaten veel beter moeten samenwerken om zwartwerken te bestrijden. In alle landen komt het in meer of mindere mate voor. Naar schatting wordt in de hele EU een bedrag van 2100 miljard euro jaarlijks zwart verdiend. Dat scheelt landen heel veel inkomsten aan belasting.

De Europese SER pleit dan ook voor een pakket maatregelen dat EU-breed genomen kan worden naast maatregelen die nationaal werken. Daarbij gaat het onder meer over het terugdringen van contante salarisbetalingen, hetgeen in zuidelijke landen nog veel voorkomt.

Bij de gemeenschappelijke maatregelen denkt het EESC behalve aan redelijke belastingtarieven op arbeid, aan instrumenten en eenvoudige stelsels voor werkgevers waaronder fiscale prikkels voor de betaling van belastingen en sociale premies. Dat zou hen ertoe moeten aansporen hun werkgevers keurig op te geven. Daarnaast zouden er fiscale prikkels mogen komen om zwartwerken aan te geven.

Met het voorstel tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk, is het EESC het helemaal eens.

Reageer op dit artikel