nieuws

Woningcorporatie Wonen Limburg lijft branchegenoot Urmond in

bouwbreed Premium

Woningcorporatie Wonen Limburg lijft de kleine Limburgse corporatie Woningstichting Urmond in. De veranderde woningmarkt en de verhuurdersheffing maken volgens Nico Pelt, voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting Urmond, herbezinning op de toekomst van de woningcorporaties noodzakelijk. De kleine corporatie uit Urmond (550 woningen, vijf medewerkers) denkt haar volkshuisvestelijke taak het beste te kunnen uitvoeren onder de hoede […]

Woningcorporatie Wonen Limburg lijft de kleine Limburgse corporatie Woningstichting Urmond in. De veranderde woningmarkt en de verhuurdersheffing maken volgens Nico Pelt, voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting Urmond, herbezinning op de toekomst van de woningcorporaties noodzakelijk.

De kleine corporatie uit Urmond (550 woningen, vijf medewerkers) denkt haar volkshuisvestelijke taak het beste te kunnen uitvoeren onder de hoede van een financieel stevige corporatie. Wonen Limburg is met 25.000 woningen en 275 medewerkers de grootste corporatie van Limburg. De corporatie bouwde in 2013 430 woningen en behaalde een positief resultaat van 8,5 miljoen euro (2012: 1,3 miljoen).

Reageer op dit artikel