nieuws

Vaste pps-koppels vallen uiteen

bouwbreed

Vaste pps-koppels vallen uiteen

De combinaties rond pps-projecten bestaan niet meer uit vaste koppels. Zo zoekt Heijmans niet meer standaard VolkerWessels op en ook Strukton wisselt regelmatig van pps-partner en schrijft regelmatig los van Ballast Nedam in.

Partnerruil en wisselende contacten zijn inmiddels het devies bij de langjarige geïntegreerde contracten waarin ontwerp, bouw, onderhoud en financiering bij de markt liggen. Mismatches en minder gelukkige samenwerkingen zorgen voor nieuwe verhoudingen en een ander krachtenveld waarbij vaker wordt ‘gehopt en geshopt’.

Wel blijven de pps-projecten het domein van de grote bouwers. Strukton, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Ballast Nedam, VolkerWessels, ISS en Facilicom domineren. Lange tijd hadden Strukton en BAM twee derde van de pps-markt in handen, maar er is een verbreding gaande. Daarbij maakt vooral Heijmans een opvallende inhaalmaneuvre met vier gewonnen pps-projecten in twee jaar.

Met wisselend succes halen de partijen om en om de vergaand geïntegreerde contracten binnen. Tot 2020 is sprake van een constante stroom gevangenissen, rechtbanken, wegverbredingen en sluizen in pps. De Gaasperdammerweg is onlangs gegund, er zitten nog flink wat projecten in de pijplijn zoals de SAA4, de sluis Limmel, Blankenburgtunnel en zeesluis IJmuiden.

De verliesgevende Tweede Coentunnel en A15 Maasvlakte-Vaanplein zorgen ervoor dat dat bouwers niet langer alleen inschrijven voor de dbfm-contracten. Die trend was vooral zichtbaar bij de projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, de magische grens lijkt daar te liggen op een contractwaarde van rond 100 miljoen euro. Zo haalde Facilicom zelfstandig het belastingkantoor Doetinchem binnen, evenals de Bezuidenhoutseweg 30, BAM de Hoge Raad en Heijmans het Defensiemuseum.

Risico’s worden beter gespreid en de partnerkeuze is zorgvuldiger. Vooral voor wegen- en tunnelprojecten wordt veelvuldig een alliantie gemaakt met buitenlandse spelers, zoals Stabag, FCC en Besix. Bij de gunning van het RIVM haakte Heijmans gedurende de aanbesteding aan bij Strukton/Hurks. Volmondig werd toegeven dat risicospreiding daaraan ten grondslag lag.

Tegelijkertijd is een trend zichtbaar om meteen een compleet arrangement te leveren rond de financiering. BAM maakte een deal met pensioenbelegger PPGM, Heijmans zette Heijmans Capital op. Bij de Gaasperdammerweg werd het Britse 3i Infrastructure in de arm genomen.

Ondanks crisis en strengere eisen aan kapitaal, lijken investeerders nog altijd warm te lopen voor langjarige contracten die de markt voorfinanciert. Wel stellen de opdrachtgevers iets minder strenge eisen aan de financieringsparagraaf en accepteren zij obligatie-achtige vormen. De ‘financial close’ sis tandaard losgekoppeld van de gunning.

Lees verder: het schimmige spel van de bouwcombinatie

Reageer op dit artikel