nieuws

Dataproject maakt alle gegevens publiek

bouwbreed

Dataproject maakt alle gegevens publiek

Eén klik op een kaart. In 2024 is dat alles wat nodig is om alle informatie over een locatie te krijgen. Het informatiestelsel ‘Laan van de Leefomgeving’ moet alle beschikbare data die nodig is voor vergunningen of een omgevingsplan verzamelen en digitaal beschikbaar maken.

Voor tien disciplines wordt een zogenoemd ‘informatiehuis’ ingericht: lucht, water, bodem en ondergrond, natuur, externe veiligheid, geluid, afval, cultureel erfgoed, ruimte en bouw. Doelgroepen zijn initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag. Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen publiceerden afgelopen week een gezamenlijk onderzoek naar de kansen, voorwaarden, kosten en beperkingen van een nieuw informatiesysteem. Hoge onderzoekslasten zijn bouwers allang een doorn in het oog.

Lees hier een eerder artikel over de Laan van de Leefomgeving

Reageer op dit artikel