nieuws

Afname stikstofdioxide in Koningstunnel blijft uit

bouwbreed

De verwachte afname van de concentratie stikstofdioxide (NO 2 ) onder invloed van verf met titaandioxide en ultraviolet licht, tijdens een praktijkproef in de Koningstunnel in Den Haag, is niet opgetreden. Dat is een tegenvaller, want in het laboratorium werkt de techniek wel.

De concentratie van stikstofmonoxide (NO) nam wel significant af. Dat meldt Henry Sprenkels van Knoxout Europe uit Amsterdam, de leverancier van de verf met Cristalactiv, ultrafijne deeltjes titaniumdioxide.

Het experiment heeft een jaar geduurd. Het is uitgevoerd door een consortium van Knoxout, Cristal, Philips, Heijmans en Everts Schilderwerken, in samenwerking met TNO en de gemeente Den Haag. Volgens een toelichting van Knoxout zorgt titaniumdioxide onder invloed van ultraviolet licht voor vrije radicalen die luchtverontreinigende stoffen afbreken. “Laboratoriumproeven van onder andere TNO hebben aangetoond dat de verf schadelijke stikstof-oxides (NOx) omzet in onschadelijke restproducten”, aldus Sprenkels. “De meetresultaten van TNO in de tunnel laten geen afname van de concentratie NO 2zien. We zijn er niet in geslaagd de oorzaak hiervan binnen de looptijd van de proef te achterhalen. Verder onderzoek is nodig en zal plaatsvinden op initiatief van Cristal.”

De gemeente Den Haag streefde naar verbetering van de luchtkwaliteit in de Lekstraat bij de Koningstunnel. “Jammer genoeg leidt de combinatie van verf en verlichting in de tunnel niet tot een verbetering van de luchtkwaliteit buiten de tunnel”, aldus een brief van de gemeente aan omwonenden. “Maar TNO heeft op basis van nieuwe verkeerstellingen de verwachte luchtkwaliteit voor de komende jaren herberekend. Daaruit blijkt dat hij aan de norm voldoet, zelfs al zou het aantal voertuigen met 20 procent toenemen.”

Reageer op dit artikel