nieuws

‘Uiteindelijk krijg je zo betere bouwwerken’

bouwbreed Premium

De komst van het provinciaal contractenbuffet belooft de administratieve kosten van aanbestedingen met minstens een tiende te reduceren. Toenemende uniformiteit geeft aannemers en opdrachtgevers bovendien scherper inzicht in de risico’s en focus op het project.

“Vraag drie bakkers hoe ze een brood bakken en je krijgt drie verschillende antwoorden. Toch bakken ze allemaal brood”, zegt Jaap Visser, projectleider infrawerken bij de provincie Zuid-Holland. “Bij wegen is dat niet anders. Vraag drie provincies hoe je een weg aanlegt en je hoort drie visies. Het provinciale contractenbuffet waaraan we werken maakt daar een einde aan. Het besef is gekomen dat alle provincies weliswaar allemaal uniek zijn maar toch hetzelfde willen: een goede weg. De administratieve kosten kunnen – een inschatting – zeker 10 procent omlaag.”

Het initiatief van het contractenbuffet komt van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Noord-Holland. De vier leveren de voorzitters van evenzovele werkgroepen. De teams van vijf tot acht personen buigen zich respectievelijk over de aanbestedingsstukken, de basisovereenkomst plus annexen, de proceseisen en de producteisen. De rol van gedelegeerd opdrachtgever ligt in handen van Cees van Luxemburg (Noord-Brabant) en Karel Schaafsma (Zuid-Holland). De provincies hebben de intentie uitgesproken allemaal te zullen aanhaken.

Op basis van de vele duizenden aanbestedingen in de afgelopen vijf jaar zijn voorbeelden uitgefilterd om te komen tot een meer uniforme aanpak. Ingenieursbureau Arcadis hielp om uit de wirwar van gegevens wijs te worden.

Infraspecialist Nick Willemsen van Arcadis: “Om vanuit de productspecificaties generieke doelen te benoemen is best lastig. Elke provincie schrijft haar wensen net weer wat anders op. Bij gebruik van het contractenmenu staat straks overal alles op dezelfde plaats. Daardoor gaan de tenderkosten voor de aannemer omlaag. Hij weet immers sneller wat hij moet doen. Voor de provincies is de winst een betere uitvraag op alle vlakken, ten aanzien van risico’s, omgeving en ontwerp maar ook de beheersing van het contract. Uiteindelijk krijg je zo betere bouwwerken.”

Aan het provinciaal contractenmenu, waarvan nu de bèta-versie operationeel wordt, is volgens Jaap Visser anderhalf tot twee jaar denkwerk vooraf gegaan. “Je ziet de behoefte groeien. Ook bij de waterschappen en de grote gemeenten. Het initiatief wordt gefaciliteerd door het kennisplatform CROW. Het model is zeker vernieuwend.”

Willemsen: “Krachtig: de aanpak gaat van top-down naar integraal. Hoe ziet de vaarweg eruit? Alleen het water? Neem je de ecologie mee? Ook de wegen? Je kunt steeds dieper gaan, een kwestie van aanvinken. De ene opdrachtgever zal direct diep willen, de ander is nog niet zo ver. Je kunt per provincie ook bijzondere eisen opnemen. Hunebedden heb je uiteindelijk alleen in Drenthe.”

Visser verwacht dat invoering van het contractbuffet zal leiden tot een hoger basisniveau en een verlichting van de lasten. Beter dan nu het geval is, kan het effect van politieke wensen inzichtelijk gemaakt worden. Doordat de topeisen gekoppeld zijn aan de politieke doelen en extra wensen. Extra architectuur? Meer duurzaamheid graag? Gewoon aanklikken. “Provincies zoeken de regierol. Tot hoever valt te gaan? Hoeveel ruimte krijgt de markt? Met het contractbuffet kun je als opdrachtgever de focus meer leggen op beheersing van de gevaren. Je bepaalt de functionaliteit en ziet de risico’s. Daardoor is beter te schaken op de markt.”

Uniforme aanpak

De aannemers gaan een tijd tegemoet waarin de provinciale opdrachten sterk op elkaar gaan lijken. Geen gepuzzel meer in de specificaties, eindelijk een uniforme aanpak. Het contractenbuffet is bij het uitzetten van de opdrachten voor de ingenieursbureaus voortaan de leidraad.

Reageer op dit artikel