nieuws

Schultz investeert 119 miljoen in haven en ziet risico’s dbfm

bouwbreed

De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar het staat als een paal boven water dat het project niet als dbfm op de markt komt. Een dergelijke aanbestedingsconstructie biedt volgens de minister te weinig meerwaarde. Ze benadrukt bovendien dat er risico’s kleven aan deze contractvorm met financieringscomponent. Dbfm kan volgens haar kostenverhogend werken en procesvertragend. […]

De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar het staat als een paal boven water dat het project niet als dbfm op de markt komt. Een dergelijke aanbestedingsconstructie biedt volgens de minister te weinig meerwaarde. Ze benadrukt bovendien dat er risico’s kleven aan deze contractvorm met financieringscomponent. Dbfm kan volgens haar kostenverhogend werken en procesvertragend. “Daarom heb ik besloten om voor de verdere planuitwerking uit te gaan van de ‘standaard’ contractvorm”, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister heeft elf varianten onderzocht. Drie daarvan bleken kansrijk. Een nieuwe haven in de Bijlandse Plas en in het buitendijkse gebied de Beijenwaard, vielen op het laatste moment af.

Het voordeel van de nieuwe haven met zeventig overnachtingsplaatsen bij Lobith is dat het ruimtelijk goed is in te passen. Het behoud van de ligplaats bij Tuindorp past in het overheidsstreven naar “duurzaam en zuinig ruimtegebruik”. Compenserende maatregelen zijn echter wel nodig om negatieve effecten op beschermde natuurwaarden tegen te gaan.

Met de provincie Gelderland en de gemeente Rijnwaarden worden de plannen de komende anderhalf jaar verder uitgewerkt. De bouw begint naar verwachting in 2018. Een jaar later moet de klus geklaard zijn.

De minister heeft al langer de wens om de bereikbaarheid van havens met belangrijke achterlandverbindingen te verbeteren. Niet alleen om de doorstroming te verbeteren, maar ook om te voorkomen dat schippers te lang doorvaren en oververmoeid raken.

Reageer op dit artikel