nieuws

‘Ruilverkaveling’ oplossing voor leegstand kantoren

bouwbreed

Een speciale commissie dringt aan op experimentele ruimte om stedelijke verkaveling toe te passen. ‘Kantoortje ruilen’ moet leegstand de kop indrukken en herontwikkelingen stimuleren. 


Commissie adviseert minister om te oefenen met stedelijk ‘ruilen’

De gemeente Leiden wil van Lammenschans een aantrekkelijk gebied maken. Maar er is een probleem. Er zit een autosloper, Heineken heeft er een zuiveringsinstallatie en zo zijn er meer gebouweigenaren die botsende belangen hebben. Uitkopen is te duur en dus stagneren bouwplannen. Het voorbeeld in Leiden staat niet op zichzelf. Op een kantorenpark in Hoofddorp doen zich ook problemen voor die versnipperd grondeigendom in de hand werken. Leegstand heet daar het grote probleem. Investeringen in gewenste uitbreiding blijven ook daar uit, omdat keuzes uitblijven, verschillende gebouweigenaren op elkaar wachten en weigeren hun panden af te waarderen. Ook in krimpgebieden speelt dit probleem. De oplossing? Stedelijke ruilverkaveling. Kantoren uitwisselen, grondposities herverdelen, zodat het weer interessant wordt om bepaalde gebouwen te slopen en juist te investeren in andere.

Een speciale commissie ging namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu op onderzoek uit. De commissie concludeert dat het in de landbouw veel toegepaste instrument ook in de stad uitkomst kan bieden. “Maar het is geen panacee”, valt uit het rapport ‘Grenzen verschuiven’ op te maken.

Experimenten

Regels zijn nodig om te voorkomen dat van ruilen huilen komt. Daarop wachten duurt echter te lang, vindt de commissie. Zij dringt dan ook aan op experimenten, waarbinnen kan worden geoefend met het nieuwe fenomeen.

De verwachting is dat Schultz niet met een Experimenteerwet komt. Zij geeft er de voorkeur aan om de voorstellen gelijk op te laten lopen met de vernieuwing van onder meer de Onteigeningswet. De commissie heeft twee alternatieven uitgewerkt, een vrijwillige variant en een niet-vrijwillige variant.

Marktpartijen en gemeenten zien kansen, maar het venijn zit in de details. De Neprom, de vereniging van ontwikkelaars, acht van belang dat alle betrokken partijen goed uit de ‘verdeelstrijd’ komen. Zij stelt voor om te werken met subsidies of andere faciliteiten die het voor iedereen aantrekkelijk maken om mee te doen. De commissie vindt dat ook.

Vastgoed Belang benadrukt dat stedelijke herverkaveling niet mag leiden tot simpelweg een goedkoop alternatief voor onteigenen. Zij dringt aan op heldere voorwaarden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels