nieuws

Movares brengt lijn in natuurstroom

bouwbreed Premium

Bedrijfsprocessen beter afstemmen op het sterk wisselende aanbod van wind- of zonnestroom kan voor waterschappen en andere bedrijfstakken heel aantrekkelijk zijn. Movares voorziet een ingrijpende omwenteling.

Het ingenieursbureau onderzocht in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de kansen om de energievoorziening meer in te richten volgens het zogeheten Demand Response-model. De overheid streeft immers naar een groter aandeel duurzame energie, maar het aanbod daarvan is heel grillig en hangt af van zon en wind.

Een van de branches waar demand response snel ingevoerd kan worden is volgens onderzoeksleider Menno Chang van Movares de waterschapswereld. “Daar zijn ze al gewend goed naar het weerbericht te kijken, zodat ze weten wanneer hun gemalen moeten draaien. Door behalve naar de regenval ook te kijken naar wind- en zonverwachting kunnen ze in de toekomst flink besparen op energiekosten, want de prijs zal in de toekomst sterker gaan variëren met het aanbod. Als je weet dat over zes uur de zon flink gaat schijnen en er voordelig zonne-energie beschikbaar komt, kun je besluiten even te wachten met het verlagen van het boezempeil.”

Bij de verkenning van Chang waren vijf brancheverenigingen betrokken. Naast de Unie van Waterschappen waren dat de verenigingen voor de rubber- en kunststofindustrie, de koel- en vrieshuizen, de bakkerijgrondstoffen en de oppervlaktebehandelingsbedrijven. De verkenning is volgens Chang van belang omdat de overcapaciteit in stuurbaar vermogen van kolen- en gascentrales zal afnemen. De energiebedrijven geven aan onrendabele centrales te willen sluiten.

Bij de brancheorganisatie voor koel- en vrieshuizen is sinds begin dit jaar demand response al deels ingevoerd. Voor koelhuizen met een temperatuur van rond de -40 graden Celsius maakt het volgens Chang niet zoveel uit of de temperatuur een paar graden hoger of lager ligt. De bedrijven kunnen hun installaties inschakelen op het moment dat er goedkope stroom is om ze weer uit te zetten als de stroomprijs toeneemt. Chang erkent dat dit niet overal lukt.

Reageer op dit artikel