nieuws

Lage rente remt herstel van dekking

bouwbreed

De lage rente speelt pensioenfondsen parten bij hun pogingen de dekkingsgraad op het vereiste niveau te krijgen. Bpf Bouw verwacht dat een deel van de geboekte vooruitgang in het derde kwartaal van dit jaar teniet wordt gedaan.

Bpf Bouw verwacht na groei terugloop

Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds voor werknemers in de bouw zijn financiële positie weten te versterken. Eind juni werd de dekkingsgraad vastgesteld op 116,4 procent, ongeveer tien punten meer dan een jaar eerder. Gemiddeld kwam de dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden op 112,4 procent.

Omdat de rentestand die het fonds hanteert voor zijn waarderingen het resultaat is van een middeling over drie maanden, zijn de laatste rentedalingen nog niet gebruikt bij de berekeningen. Zodra dit gebeurt, nemen de verplichtingen volgens de gehanteerde berekeningsmethode toe, waardoor de dekkingsgraad daalt. Dit is zodoende de verwachting voor de komende periode.

De pensioenpot was aan het eind van het afgelopen kwartaal niettemin gevulder dan aan het eind van dezelfde periode in 2013. De vermogensstijging in een jaar tijd bedroeg 2,54 miljard euro oftewel 6,9 procent. Het totale pensioenvermogen kwam hiermee op 42,97 miljard euro.

Bpf Bouw belegt in zowel obligaties als aandelen. Vastgoed (via Bouwinvest) vertegenwoordigt 20 procent van de beleggingen. “Voor alle beleggingscategorieën werd het afgelopen kwartaal een positief rendement behaald”, zo klinkt tevreden uit de financiële verslagen.

Een tweede groot fonds dat nauw verbonden is met de bouweconomie, is het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Dit eindigde het afgelopen kwartaal met een dekkingsgraad van 105,2 procent. Ook PME worstelt met de effecten van de gedaalde rente. Om te bewerkstelligen dat de deelnemers minder snel worden geconfronteerd met maatregelen om de schommelingen in de dekkingsgraad op te vangen, dekt PME zich relatief stevig in tegen de effecten van rentebewegingen. De afdekking van het renterisico heeft het fonds in 2014 tot nu toe naar eigen zeggen 2 procent rendement opgeleverd.

Reageer op dit artikel