nieuws

Elektriciteit distribueren via usb-techniek in opkomst

bouwbreed

De usb-techniek marcheert op in de distributie van elektriciteit. Joulz en Direct Current zien mogelijkheden om in de townships van Zuid-Afrika gelijkspanningsnetten aan te leggen.

De Nederlandse bedrijven denken op z’n vroegst eind volgend jaar met de aanleg te kunnen beginnen, verwacht Tim Zijderveld van Joulz. Op het voorgenomen net komt een spanning te staan van 350 volt. Stekkerbare verbindingen voorzien de verschillende woningen van elektriciteit. De beheerder van het net ziet vanuit zijn centrale of elektriciteit illegaal wordt afgetapt. De usb-techniek distribueert elektriciteit zoals dat in de ICT gebeurt. De verschillende aansluitingen worden aangegeven zoals dat met randapparatuur voor computers gebeurt, zegt Zijderveld. Bij elke vermelding staat ook het maximale vermogen dat een aansluiting mag opnemen. “Als daar een groter getal staat, duidt dat op illegaal aftappen.”

Met de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen die aan het project meewerken willen Joulz en Direct Current nagaan of de elektrakabels ook data kunnen transporteren. De installaties zijn met een adapter te combineren met gelijkspanningssetjes die eerder zijn uitgedeeld in de townships. Die bestaat uit een zonnepaneel die een accu van 12 volt laadt. Voor distributie op grote(re) schaal is die spanning in Zijdervelds woorden te laag en zijn er te dikke kabels voor nodig.

Gelijkspanningsnetten lonen wat Joulz betreft alleen op plekken waar nog geen elektrische infrastructuur ligt. Door de concurrentie met het bestaande net zal de investering in het nieuwe net niet renderen. Zusterbedrijf CityTec van Joulz voert later dit jaar verdeeld over het land drie proefprojecten uit met openbare verlichting op gelijkspanning. De mogelijkheden van gelijkspanning worden ook bestudeerd voor een uitbreidingsproject van het vliegveld in Lelystad. Fabrikanten van elektrotechnisch installatiemateriaal als ABB nemen inmiddels al een voorschot op de grotere rol die de USB-techniek naar verwacht neemt in de elektravoorziening.

Reageer op dit artikel