nieuws

Bedrijven in de bouw zetten het mes in arbeidsvoorwaarden

bouwbreed

Bedrijven in de bouw zetten het mes in arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de bouwsector staan fors onder druk. Terwijl de politiek bericht dat de crisis voorbij is, gaat toch het mes in verlofregelingen, kerstpakketten en overwerkvergoedingen.

Dat blijkt uit het salarisonderzoek dat organisatieadviesbureau Berenschot in samenwerking met Cobouw heeft uitgevoerd. Liefst 41 procent van de bijna duizend respondenten die deelnamen aan het jaarlijkse onderzoek, is het afgelopen jaar gevraagd om in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. “Dat betekent dat relatief veel bedrijven flink hebben ingeteerd op hun reserves. De rek is eruit”, concludeert onderzoeker Hans van der Spek van Berenschot. Hij spreekt van een “historisch gezien extreme situatie”. Nooit eerder werd er zoveel beknibbeld op arbeidsvoorwaarden. Wel een positief signaal is het feit dat het beter gaat met architecten, want zij zijn de eersten in de keten.

Relatief veel werknemers in de bouw moesten het afgelopen jaar afzien van de reguliere salarisverhoging (17 procent) of gingen in salaris achteruit (7 procent). Verder kregen veel werknemers minder verlof dan in voorgaande jaren (8 procent). Een klein percentage moest zelfs de dertiende maand inleveren (1 procent). Kortom, de werknemer in de bouw moet gemiddeld harder werken voor minder geld. Zeventien procent van de respondenten gaf aan door ‘overige maatregelen’ te moeten inleveren op de arbeidsreserves. In de praktijk gaat het om kleinere leaseauto’s, minder mogelijkheden om te tanken in het buitenland en beperking van gebruik van de mobiele telefoon. Ook op de overwerkvergoeding wordt vaak flink gekort, terwijl er bepaald niet minder wordt overgewerkt.

Berenschot constateert op basis van onderzoek onder HRM-managers in andere sectoren dat de bouwsector met de achteruitgang in arbeidsvoorwaarden in de pas loopt met de BV Nederland.

Zwaarder

Maar feit is wel dat werknemers in de bouwsector zwaarder worden getroffen dan werknemers elders. Landelijk gezien moet 20 tot 25 procent met minder genoegen nemen. ‘Slechts’ de helft dus. Versobering van arbeidsvoorwaarden speelt ook op het niveau van cao-onderhandelingen. Van een verzachtende werking door een beschermende cao lijkt geen sprake.

Overigens verschilt het percentage respondenten dat wegens de economische tegenwind arbeidsvoorwaarden moet inleveren sterk per branche. Werknemers van aannemers b&u (47 procent) en ingenieursbureaus (51 procent) zeggen veel te moeten inleveren, terwijl werknemers in de installatiebranche veel vaker buiten schot blijven (31 procent). Ook de salarisverschillen tussen de verschillende branches zijn opmerkelijk.

Weten wie de meest favoriete werkgever in de bouw is? Lees dan verder in ‘Bouwwerknemers zien weinig salarisverhoging’

Reageer op dit artikel