nieuws

Risicobeleid moet andere vorm krijgen

bouwbreed

Het risicobeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is toe aan herziening. Besluitvorming over welke risico’s op het gebied van onder meer waterveiligheid en luchtkwaliteit wel en niet aanvaardbaar zijn, moet doorzichtiger worden.

‘Aanpak ministerie schiet tekort’

Daarnaast zijn maatregelen nodig om de efficiency van de besluitvorming te verbeteren. Het ministerieel beleid schiet op dit punt tekort.

Dat staat in het advies ‘Risico’s gewaardeerd’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) aan minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu). Het advies sluit aan bij de belofte van de staatssecretaris eerder dit jaar om risico’s van het veiligheidsbeleid meer samenhangend in kaart te brengen. De RLI vindt dat onvoldoende en pleit voor een beleid dat bedrijven aanzet tot innoveren. De huidige aanpak schiet op dit punt tekort.

Verder constateert de raad dat besluiten over de ruimtelijke ordening waar het gaat om inrichtingen en transportassen ingewikkelde berekeningen nodig maakt. Daarbij wordt echter gebruik gemaakt van modellen die potentiële problemen te beperkt in beeld brengen. Met als gevolg dat de uitkomsten van het rekenwerk uiteindelijk onvoldoende transparant zijn en slechts schijnzekerheden bieden.

Om de situatie te verbeteren adviseert de RLI om de risico’s in drie hoofdgroepen te verbeteren, te weten risico’s voor personen, voor het milieu en voor economie en samenleving. Daarnaast is het nodig om het beoordelen van de verschillende risico’s op een andere manier gestalte te geven waarbij de gevaren breder dan nu het geval is in kaart worden gebracht.

De raad pleitte hiervoor al eerder, maar tot nog toe tevergeefs. “Er is behoefte aan een nieuw risicobeleid, met meer samenhang in beoordeling en afweging van risico’s”, zo vat de organisatie de aanbevelingen samen.

Reageer op dit artikel