nieuws

Portefeuille derivaten Vestia voor 70 procent giftig

bouwbreed

De derivatenportefeuille van Vestia was door de banken tot 2011 volgepompt met 70 procent aan giftige producten. Treasurer Marcel de Vries was een brokkenpiloot die de risico’s onvoldoende inzag.

Dat b eeld schetsten Xavier Werner en Patrick van der Wansen, financiële adviseurs van Capitad, gisteren bij de parlementaire enquêtecommissie woningcorporati es.

Capitad deed begin 2011 onderzoek naar het gebruik van derivaten bij woningcorporaties. Ze constateerden dat er de afgelopen tien jaar in de corporatiewereld een sfeer ontstond waarin positief tegen het gebruik van derivatenproducten aangekeken werd. Het bouwen van huizen ging gepaard met hoge rentelasten; de focus kwam daarmee steeds meer te liggen op het beheersen van de rentekosten.

In 2009 hadden 160 corporaties voor 16 miljard euro aan derivatencontracten uitstaan. Dat is zonder de derivaten van Vestia, omdat de Rotterdamse corporatie informatie hierover niet deelde.

Wel werd in juni 2011 met Marcel de Vries over de derivaten gesproken. “We hadden de indruk dat hij de risico’s niet zo zag”, aldus Van der Wansen.

De adviseurs kregen snel in de gaten dat Vestia allerlei exotics aan derivaten in bezit had, die niets met risicoafdekking te maken hadden. Het “spreadsheetje” van De Vries was volgens hen meer een “kasstroomboekhouding” dan een gereedschap om de risico’s te managen.

De Vries was volgens de adviseurs een chauffeur zonder rijbewijs die reed in een veel te snelle auto. Een risicomanager was er niet. “Ongelooflijk”, volgens Werner.

De treasurer was zich onvoldoende bewust van het onderliggende risico van de door hem afgesloten derivaten. Als de rente zou dalen, zou de negatieve marktwaarde explosief stijgen. Volgens de adviseurs van Capitad ging De Vries uit van een lineaire verhouding. Vestia had op 1 oktober 2011 1,3 miljard aan exotics. Commissielid Ed Groot: “Dus de banken hebben woekerpolissen verkocht aan corporaties?” Werner: “Ja, ik denk dat dat wel een juiste benaming is. Dat is door de banken niet goed te praten.”

Volgens de adviseurs bestond de derivatenportefeuille van Vestia voor 70 procent uit speculatieve producten. Als de portefeuille in 2012 niet afgekocht zou zijn geweest, dan had de negatieve marktwaarde volgens hen nu op 6 miljard euro gestaan.

Martijn Rink, tot vorig jaar manager investor relations bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gaf gisteren bij de commissieaan dat de borg niet toetste op de liquiditeitsrisico’s van de derivaten. “Met de kennis van nu had dat wel gemoeten.”

Reageer op dit artikel