nieuws

Overheid houdt rol in kwaliteitsstelsel

bouwbreed

De overheid blijft betrokken bij het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging. Dat schrijft minister Blok (wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het is essentieel dat er een goede borging is van publieke belangen in de bouw.” De sector zelf moet de toetsingsinstrumenten ontwikkelen, waarna deze worden toegelaten door een publieke organisatie. Die controleert ook of het stelsel goed werkt. De ‘erkende technische oplossingen’ horen bij de instrumenten die marktpartijen ontwikkelen. Het gaat Blok echter te ver de toelatingscommissie als kennisautoriteit voor de technische oplossingen aan te wijzen. Ook in het nieuwe stelsel geeft het bevoegd gezag een omgevingsvergunning af. Bij gereedmelding moet de bouwer een verklaring van de kwaliteitsborger tonen aan het bevoegd gezag; dat heeft het laatste woord. Toezicht op bestaande gebouwen blijft verantwoordelijkheid van de overheid.

Reageer op dit artikel