nieuws

Ouderen besparen weinig

bouwbreed Premium

De doelen van de overheid om veel energie te besparen in woningen en tegelijkertijd energie betaalbaar te houden, versterken elkaar niet altijd. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Besparing en betaalbaarheid energie soms lastig te combineren

Bij huishoudens met hoge inkomens valt de meeste energie te besparen. Die wonen in grotere huizen die meer energie gebruiken. De betaalbaarheid van energie is echter juist voor de lage inkomens een probleem. Die geven gemiddeld 9 procent van hun inkomen uit aan energie tegen 3 tot 4 procent bij de hoge inkomens. Beleid gericht op het betaalbaar houden van energie en beleid gericht op het het beperken van de uitstoot van broeikasgassen zijn daardoor soms lastig te combineren, constateert het PBL.

Waar wel winst te behalen is, is bij de groeiende groep ouderen. Daar vallen in beginsel een flinke vermindering van de CO 2 -uitstoot en een lagere energielast voor een groep die dat wel kan gebruiken, wel samen. Bij pensionering gaat het inkomen achteruit terwijl de energielasten toenemen doordat ze vaker thuis zijn. Daarnaast stijgt met het klimmen der jaren de warmtebehoefte waardoor de thermostaat ook nog vaak een graadje hoger gaat. In de praktijk blijken ouderen echter minder snel bereid om in energiebesparing te investeren.

Extra comfort

Aanknopingspunten voor beleid en voor ouderen belangrijke intermediaire organisaties liggen in het voorrekenen van de kosteneffectiviteit, het benadrukken van het extra comfort en koppeling van investeringen in energiebesparende maatregelen aan woningaanpassing voor (toekomstige) fysieke beperkingen. Het is een onderwerp waarop met name Uneto-VNI actief is nu ouderen geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen. Volgens de installatiesector is dat goed mogelijk mits de juiste aanpassingen aan woningen gepleegd worden.

Mochten deze kansen nu niet benut worden, dan volgt volgens het PBL vanaf 2020 een tweede kans doordat steeds meer ouderen de woningmarkt verlaten en jongere huishoudens in de vrijkomende huur- en koopwoningen trekken. Hierdoor stijgt het aantal natuurlijke momenten voor verbetering van de energieprestatie van woningen.

Het PBL zelf plaatst overigens wel de kanttekening dat gemiddelden op zich weinig zeggen. In alle inkomensgroepen zitten huishoudens die baat hebben bij maatregelen.

Reageer op dit artikel