nieuws

‘Onderling capaciteit uitwisselen versterkt bedrijventerreinen’

bouwbreed

De uitwisseling van materieel tussen bouwbedrijven is een bekende dienst waarmee platform Floow2 aan de weg timmert. Maar bedrijven en particulieren blijken meer te kunnen delen dan alleen materieel.

Verschillende bouwbedrijven spelen op materieelgebied reeds in op het initiatief van het jonge internetbedrijf Floow2. Veel grote bouwers zien zo een mogelijkheid voor betere benutting van hun materieel, dat ze vaak een aanzienlijk deel van de tijd niet gebruiken. Maar in principe kunnen alle bezittingen en capaciteiten worden gedeeld met derden, luidde de boodschap die Laury Zwart van Floow2 op de Provada verkondigde.

“Kantoorruimte, vergaderruimte, auto’s, secretaresses, onderhoudspersoneel, noem maar op. De mogelijkheden zijn oneindig”, sprak ze tot haar gehoor. Dit bestond uit deelnemers aan een bijeenkomst van Jong Aedes, een vereniging voor corporatiemedewerkers tot circa 35 jaar. Die ziet graag dat ook corporaties vallen voor het principe. “Het bedrijf dat uitleent, creëert een extra geldstroom. Het bedrijf dat leent, bespaart op de kosten”, schetste ze hoe het mes aan twee kanten snijdt. Wie bijvoorbeeld een beperkte hoeveelheid, of een beperkte tijd, kantoorruimte nodig heeft, kan voor dat doel gebruikmaken van de gastvrijheid van een ander bedrijf.

Uitwisseling

Naast de landelij ke uitwisseling tussen bedrijven ziet ze veel in een deelconcept waarin lokale bedrijven samenwerken. Volgens haar slaat dat intussen goed aan. “Op bedrijventerreinen is veelal een grote diversiteit aan bedrijven aanwezig, legt ze uit. “Die kunnen onderling capaciteit delen. Dat gaat bovendien gemakkelijker dan tussen bedrijven die verspreid door het land zitten. Omdat ze zich dichtbij elkaar bevinden en elkaar vaak al kennen.”

De beoogde samenwerkingen zijn, afgezien van het gebruik van internet, geen nieuw verschijnsel, weet ze. Zeker in de agrarische sector is het van oudsher gebruikelijk dat de bedrijven elkaar bijstaan met zowel materieel als arbeidskracht. Maar zelfs in de landbouw raakt deze gewoonte meer en meer op de achtergrond. Tijd wat haar betreft om met nieuwe mogelijkheden de weg terug te vinden. Dit zou lokale economieën zowel sterker als duurzamer te maken.

Toegang in plaats van bezit, is steeds het principe. Dat geldt ook meer en meer voor particulieren. Ondernemer en onderzoeker Pieter van de Glind presenteerde op dezelfde bijeenkomst de resultaten van zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam over dit onderwerp. Hij stelde vast dat de verschillende deelplatformen in Nederland groeien met vaak dubbele cijfers per maand.

Reageer op dit artikel