nieuws

Kabinet wil inspelen op 
vergrijzing woonconsumten

bouwbreed

Twintig procent van de woonconsumenten is in 2040 ouder dan 75, verwacht het kabinet. De regering wil daarop inspelen. Zo wordt het bouwen van mantelzorgwoningen vergunningvrij. De VVD dringt aan op een rondetafelgesprek.

Het kabinet wil dat ouderen en hulpbehoevende mensen langer thuis blijven wonen. Het bouwen van mantelzorgwoningen op bestaande kavels wordt daarom vergunningvrij.

Een korting op de verhuurdersheffing geldt al langer voor het ombouwen van oude verzorgingstehuizen tot ‘zelfstandig zorgvastgoed’.

Minister Blok en staatssecretaris Van Rijn (volksgezondheid, welzijn en sport) zijn verder van mening dat plannen om de grijzer wordende woonconsument te faciliteren, vanuit de regio moeten komen. De twee bewindvoerders stellen zogenoemde regiotafels in. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties moeten hun krachten bundelen, is het idee. Een speciaal aanjaagteam ‘Langer zelfstandig wonen’, zal de regio’s op weg helpen. Marnix Norder, oud-wethouder in Den Haag, zit het aanjaagteam voor.

De VVD wil weten of Den Haag meer kan betekenen in de discussie. Samen met de PvdA wil de liberale partij een rondetafelgesprek voeren over het onderwerp. VVD-Tweede Kamerlid Roald van der Linde: “Sommige knelpunten kún je alleen in Den Haag oplossen. Ik denk op voorhand aan het mobiliseren van investeringen in levensbestendige woningen, regels voor herbestemming van zorgvastgoed en knelpunten in bouwregelgeving.”

De VVD wil in elk geval spreken met institutionele beleggers, onder wie de kwartiermakers van het Nationale Investeringsinstituut, woningcorporaties en specialisten rond bouwregelgeving.

Reageer op dit artikel