nieuws

Gemeenten zetten in op duurzame gebouwen

bouwbreed

Gemeenten zetten in op duurzame gebouwen

De gemeenten zijn aanzienlijk ambitieuzer op het gebied van energiebesparing dan de rijksoverheid. Dit blijkt uit een analyse van een groot aantal collegeprogramma’s.

Geen enkele gemeente gaat voorbij aan duurzaamheid op energiegebied. Zowel aan besparing als aan hernieuwbare energie wordt in alle programma’s volop aandacht besteed. Opvallend daarbij is dat een groeiend aantal gemeenten van plan is om ook in de particuliere woningvoorraad het nodige te doen. Utrecht spreekt zelfs van een schaalsprong door in te zetten op nul-op-de-meterwoningen in dit marktsegment.

Morgen in Dagblad Cobouw meer over de nieuwe collegeprogramma’s

Reageer op dit artikel