nieuws

Werkloze jongeren knappen buurt op met leerwerkbanen

bouwbreed

Werkloze jongeren die in hun eigen wijkwoningen opknappen en zo na twee jaar hun schildersdiploma halen. Vakbroeders, heet de nieuwe organisatie die dit model landelijk wil uitrollen.

Rotterdam heeft met een pilot de primeur maar de aanpak is geschikt om op grote schaal landelijk uit te rollen, stelt Arjen Bos van Faber Personeelsdiensten. Dit werkt voor het initiatief in Rotterdam samen met het Albeda College, corporatie Woonstad Rotterdam en onderhoudsbedrijf Kloet.

“Ons doel is”, schetst Bos, “om op deze wijze, zonder subsidie, de komende drie jaar duizend leerlingen op te leiden in verschillende plaatsen.” Hij denkt dat dit haalbaar is omdat in het gekozen model verschillende doelen zijn verenigd op een zodanige manier dat het voor alle betrokken partijen gunstig is.

De woningcorporatie profiteert van de vooruitgang in de wijk, bouwkundig maar ook sociaal, is één van de bedachte voordelen. Bos: “Deze verbeteringen dragen er ook aan bij dat het corporatiebezit meer waard wordt, verzekeren aannemers zich van vakkrachten in de toekomst en kunnen ze door mee te doen hun sociale gezicht laten zien tegenover de opdrachtgevende corporatie.’’

Voor de goede naam uiteraard maar ook voor de zaak: tegelijk wordt voldaan aan mogelijke social return-eisen.

Eigenaar Steven Oerlemans van Onderhoudsbedrijf Kloet uit Vlaardingen overweegt, vijftien jaar vooruitkijkend, dat er iets groots moet gebeuren om in de toekomst nog een harde kern van goede vakschilders te hebben. Reden voor hem om elke kans te willen benutten om het vakonderwijs vaart te geven.

Vakbroeders is statutair een dochter van Faber Personeelsdiensten. In andere steden zal met andere, lokale, partijen worden samengewerkt. Omdat het bedrijfsmodel kostendekkend is, kan het volgens Bos in principe onbeperkt worden herhaald.

Faber Personeelsdiensten focust van oorsprong op schilders, reden waarom met hun beroep is begonnen. Inmiddels zit ook andere bouwpersoneel in het dienstenpakket. Bij volgende projecten zijn leerlingbouwvakkers zeker ook een optie, verzekert Bos. De eerste elf leerlingen zijn begonnen in de wijk De Wielewaal in Rotterdam Zuid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels