nieuws

Snel reinigen funderingspalen op zee

bouwbreed Premium

Voor een goede verbinding tussen een windturbine en een funderingspaal in zee moet de kop van de paal vrij zijn van aangroei. Een compact apparaat moet de reiniging snel en betrouwbaar uitvoeren.

Een windturbine van een windmolenpark op zee staat gewoonlijk op een ‘mono-pile’, een holle funderingspaal van staal die in de zeebodem is geheid. Op de kop komt een zogeheten ‘transition piece’ waarop vervolgens de schacht van de turbine wordt geplaatst. Het gele tussenstuk schuift ongeveer 10 meter over de kop van de funderingspaal en de ruimte tussen deze twee delen wordt onder water gevuld met een speciale groutsoort. “Als een funderingspaal is geslagen en hij langer dan twee weken in zee staat, krijgt hij te veel aangroei”, vertelt Henk van Vessem van IHC Merwede. “Als je dan die ‘gele muts’ eroverheen schuift, is er onvoldoende hechting tussen paal, grout en tussenstuk. Vóór het grouten moet de bovenkant van de paal dus aan de buitenkant worden gecleand.” Voor dit werk bestaat een carrousel-vormige ‘pile cleaning tool’ met een diameter van 5 à 6 meter die vanaf een schip met takels op de paal wordt geplaatst en dan langzaam zakkend de buitenwand reinigt. “Het is een kwetsbaar apparaat met veel bewegende delen dat op het dek van een schip 100 vierkante meter in beslag neemt. Als er iets kapot gaat, kun je niet verder en heb je een groot probleem.”

Frame

De ‘Fouling Pecker’ die Van Vessem bedacht om het reinigen sneller en makkelijker te kunnen uitvoeren, heeft een frame dat is opgebouwd uit drie delen. Allereerst een middendeel met hijsoog dat met geleiders rust op de bovenrand van de te reinigen buispaal. Aan dit korte centrale frame hangen twee langwerpige delen: een van 10 à 15 meter lengte tegen de buitenwand van de paal en een wat kortere die zich met een hydraulische cilinder tegen de binnenwand kan drukken. Het nog niet gebouwde apparaat moet zich hydraulisch op geleiders voortbewegen rond de buis en ondertussen het gebogen oppervlak reinigen met rolborstels en hogedrukspuiten. Het apparaat neemt maar een klein deel van de rand in beslag en daardoor kunnen er twee of drie tegelijk aan het werk worden gezet. Dat werkt niet alleen sneller, maar als er een kapot zou gaan kan het werk gewoon doorgaan.

Golfslag

“Het apparaat heeft ook veel minder bewegende delen, heeft minder last van golfslag, de diameter van de te reinigen buis is niet van belang en aan dek kan het op 4 vierkante meter staan”, aldus de uitvinder. Bovendien is het ook te gebruiken voor het aan de binnenzijde reinigen en uitgraven van funderingspalen. Dat is nodig voor platforms die worden gedragen door vier smallere buizen (‘jackets’) die in hun funderingsbuis glijden in plaats van eromheen, en die ook met grout worden vastgezet.

Op onderdelen is de vinding wel getest, maar er is nog geen compleet apparaat gebouwd. Van Wessem is niet meer betrokken bij de verdere ontwikkeling en weet ook niet wanneer de Fouling Pecker voor de eerste keer zal worden ingezet. “Er is veel belangstelling vanuit de contracters die windparken installeren, dus wie weet.”

Octrooinummer: NL2009738

Houder: IHC Holland, Sliedrecht

Uitvinder: H. van Vessem

Reageer op dit artikel