nieuws

Sloop steeds vaker optie voor leegstaande panden

bouwbreed Premium

Herbestemmen, slopen of niets doen? Die vraag dringt zich op met de piekende leegstand van vastgoed.

Leegstaande gebouwen zijn hét gespreksonderwerp binnen de werelden van bouw en vastgoed. Geen wonder als we bedenken dat het overschot aan gebouwen de pan uit rijst. Variërend van kantoren, winkels en agrarisch vastgoed tot en met zorggebouwen. Platform31, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur lieten in het recente verleden stuk voor stuk hun licht schijnen over de kwestie.

Steeds weer rijst de vraag wat we moeten met al die kantoren , winkelpanden en zorggebouwen die niet meer in trek zijn. Een terechte vraag, want leegstand vraagt om invulling. Althans, waar dat kan. Niet alle gebouwen kunnen een nieuwe bestemming krijgen door ze te verbouwen tot huisvesting voor studenten of arbeidsmigranten of tot reguliere woningen. Als dat niet mogelijk is, moeten we leegstand dan maar accepteren? Of is sloop de oplossing?

Kosten

Elke potentiële remedie heeft zowel plus- als minpunten. Het verbouwen van leegstaand vastgoed tot woningen is ogenschijnlijk de aantrekkelijkste oplossing. Daar staat tegenover dat, zoals gezegd, lang niet elk gebouw zich ervoor leent. Voor een fiks aantal panden zijn de kosten van verbouwing hoger dan nieuwbouw. Andere panden liggen op lastig bereikbare plaatsen, zodat de kosten van de aanleg van goede infrastructuur torenhoog zijn.

Leegstand accepteren is soms een oplossing, maar lang niet altijd. Vandalisme, prostitutie, criminaliteit of kortweg verloedering liggen op de loer. Voor die gevallen is sloop de enige resterende mogelijkheid. En die komt steeds vaker in beeld. Weliswaar geldt de restrictie dat monumentale bouwwerken zoveel mogelijk gespaard moeten blijven, maar dan blijven er nog voldoende panden over die wel tegen de vlakte kunnen. Cees-Jan Pen, programmamanager bij kenniscentrum Platform31 en lector vastgoed bij Fontys Hogescholen, is groot voorstander van regionale sloopfondsen. Dit idee is eerder aan de kant gezet, maar Pen dringt er op aan het snel nieuw leven in te blazen. Met dergelijke fondsen kan het verlies van eigenaren van te slopen vastgoed beperkt blijven. Ook in de Leerkring Leegstand van het G32-stedennetwerk en Platform31 gaan stemmen op om vaker tot sloop over te gaan. Op een slimme manier wel te verstaan, zodat materiaal dat vrijkomt, kan worden hergebruikt. Al met al kunnen we vaststellen dat de leegstandsproblematiek leeft en dat verschillende partijen zoeken naar oplossingen.

De kans dat er een eenduidige weg kan worden bewandeld waarmee de leegstandsproblematiek het hoofd kan worden geboden, is echter gering. Er moet maatwerk worden geleverd. Dat maakt het noodzakelijk dat ook plannen die in het verleden aan de kant zijn gezet, opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Reageer op dit artikel