nieuws

‘Gebruikers mogen nietsmerken van interne sores’

bouwbreed Premium

Voorspelbaar opereren is het devies van topman Jan Hendrik Dronkers. Dat geldt zeker voor de reorganisatie van Rijkswaterstaat waarbij 1100 ambtenaren onzeker zijn over hun baan. “Natuurlijk geeft dat veel onrust, maar het is een fatsoenlijk proces.”

Het is voor het eerst dat topman Dronkers naar buiten toe zijn visie uiteenzet over de reorganisatie, in zijn ogen een onvermijdelijk gevolg van de bezuinigingen van het kabinet. De bedoeling is om na drie rondes in 2018 uit te komen op 8100 ambtenaren. Voor 80 procent is nu na de eerste ronde duidelijkheid, maar 20 procent van de werknemers past niet meer bij de functie. Van gedwongen ontslagen is geen sprake. “Toch komt zo’n boodschap keihard aan. Gevoelens van afwijzing en miskenning zijn onvermijdelijk”, formuleert Dronkers zonder om de hete brei heen te draaien.

Sommige werknemers ervaren de reorganisatie als Philip Morris-achtige praktijken, een beeld dat hij verre van zich werpt. In het ondernemingsplan zijn in 2011 de contouren geschetst, waarbij eerst het aantal hoofdingenieur-directeuren is teruggebracht en vervolgens het aantal directeuren. “We zijn van bovenaf begonnen en niemand is gespaard, maar wel met de ruimte om netjes te opereren en eind dit jaar is duidelijk wie begeleid moeten worden van werk naar werk. Het plan is via het afspiegelingsconcept met de bonden uitonderhandeld. Nu dat proces bij de mensen op de werkvloer is gekomen, geeft dat onrust. Maar de tent gaat niet dicht.” Doel is dat partners en gebruikers als de automobilist en de bouwsector weinig tot niets merken van de interne sores.

Het gaat vijf stappen te ver om bij de reorganisatie te fuseren met ProRail. Staatssecretaris Mansveld wil dat de spoorbeheerder nauwer gaat samenwerken met de wegbeheerder. “Een vraag over een mogelijke fusie moet je aan de staatssecretaris stellen. We volgen haar instructies en zullen de samenwerking met ProRail nog verder uitbouwen. We hebben al een alliantie om elkaar op tien punten op te zoeken en ervaringen uit te wisselen”, manoeuvreert Dronkers voorzichtig. Ook bij projecten als de Zuidas, Haak Leeuwarden en combitunnel Nijverdal zoeken de opdrachtgevers elkaar op om de projecten af te stemmen. Na het interview met Cobouwstaat een overleg met ProRail en Amsterdam over de Zuidas op de overvolle agenda van de topman. “Met drie opdrachtgevers en een heel ingewikkeld project in een omgeving die volop beweegt, is vooraf afstemmen en overleggen vanzelfsprekend.” Het mega-project komt nog dit jaar als d&c-contract op de markt. De meerwaarde van een dbfm-contract bij dit project bleek zeer beperkt, vooral door het grote aantal onzekere factoren.

Het contract moet bij het project passen, is het adagium van Rijkswaterstaat, maar bij nieuwe opdrachten zal stelselmatig meer ruimte komen voor innovatie. Somberen zit niet in zijn aard en Dronkers benadrukt dat er nog heel wat projecten op stapel staan. Ondanks alle bezuinigingen is komende jaren minimaal 3 miljard euro per jaar aan gww-werken te verwachten. De boodschap is wel dat meer moet worden gedaan, met minder budget en mensen. Door innovatie ruim baan te geven, krijgt die boodschap toch een positief en modern tintje.

Zijn ogen beginnen te glimmen als hij uitweidt over het nieuwe sluizenprogramma. “We moeten 52 sluizen aanpakken tot 2040. Die kun je stuk voor stuk op de markt zetten en steeds het wiel opnieuw uitvinden, maar we denken dat het slimmer kan.” Eerst wordt gezocht naar marktpartijen die op zoek gaan naar de rode draad in de aanpak en oplossingen bedenken die repeterend kunnen worden toegepast. Intellectueel eigendom wordt geen struikelblok, belooft Dronkers. Het is een van de belemmeringen die Rijkswaterstaat wil opruimen om ruim baan te geven aan innovaties.

Patenten, rigide regeltjes en gescheiden budgetten zijn de grootste belemmeringen om innovaties een kans te geven. Na de zolderopruiming van oude ideeën is de opdrachtgever toe aan een nieuwe ambitie met minimaal tien innovaties per jaar, “die niet stranden na de pilot-fase”. Hij vindt het onzin dat de bouw niet genoeg innoveert. “Cobouw staat dagelijks vol van nieuwe vindingen en slimme toepassingen, maar ze krijgen nu nog te weinig kans. Dat willen we doorbreken.”        

Stelingen

Reorganisatie RWS was onvermijdelijk: ja

Rijkswaterstaat gaat onderaannemers rechtstreeks betalen: nee

Binnen vijf jaar fusie Rijkswaterstaat en ProRail: nee

De bouwsector stelt zich innovatief op: ja

Rijkswaterstaat stelt zich innovatief op: ja

Marktcijfer is volgend jaar een 7: hopelijk

Voorbeelden innovaties in de praktijk


Doorstroming: Ultrastil wegdek, Infravation, stille en duurzame voegovergangen, verjonging van zoab

Water: Eco-engineering, achteroevers, slim watermanagement, beperking zoutindringing

Ruimte en duurzaamheid: Energie uit bermen: verminderen kosten van beheer en onderhoud bermen

Toepassing DuboCalc en CO2 -prestatieladder: verminderen CO2-uitstoot door duurzaam inkopen

Toepassen duurzame materialen

Innovatieve verdienmodellen

Informatievoorziening: Toepassen van sensor web enablement in het Landelijke Meetnet Water

Innovatie Test Centrum: Greenway LE: productie halfwarm asfalt met minder CO 2, ZOEAB+, Dijkbekleding met het Hillblock

Bron Rijkswaterstaat

Top 5 innovatieremmers


Projectmanagers zien innovaties als risicovol

Innovaties moeten in 1 project worden terugverdiend

Intellectueel eigendom wordt slecht beloond

Aanbestedingen laten weinig ruimte

Mindset- Innovaties alleen als er een probleem moet worden opgelost

Top 5 kansen


Beleid om 2,5 procent budget innovatief te besteden

Niet de oplossing maar het probleem aan de markt geven

Meer trots zijn op innovaties

Samenwerking met andere disciplines, bijvoorbeeld creatieve sector

Geef jeugd de ruimte

Top 5 gww-innovaties van afgelopen vijf jaar


Gesloten materiaalketens

Energieleverende wegen

Zelfhelend beton

BIM

Betrouwbare verkeersmanagementsystemen

Bron: Innovatietafel

Reageer op dit artikel