nieuws

Beleggers bereid miljarden te steken in bouwprojecten

bouwbreed

Dertien institutionele beleggers gaan samen de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) oprichten. Dat heeft kwartiermaker Jan van Rutte bereikt.

Nederlandse Investeringsinstelling als makelaar

“Het kabinet ziet de NII als een krachtig initiatief dat een bijdrage kan leveren aan de financiering van Nederlandse projecten”, zegt minister Kamp van Economische Zaken.

De minister heeft net het rapport van oud-bankier Van Rutte in ontvangst genomen. Die bekeek de afgelopen maanden op welke wijze de NII kan helpen om investeren in de Nederlandse economie haalbaar te maken voor institutionele beleggers.

De bedoeling is dat de NII investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw en duurzame energie geschikter gaat maken voor de pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en verzekeraars. Nu zijn de projecten vaak te klein om interessant te zijn voor beleggers. Ook is meer dan eens het risicoprofiel van individuele projecten te groot.

De NII gaat projecten combineren, is het idee, waardoor de schaalgrootte interessant genoeg is voor de beleggers. De NII verstrekt zelf geen leningen. Tot nu toe hebben ABP, APG, PFWZ, PGGM, PME, PMT, MN, Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal toegezegd mee te doen.

Bevestiging

Van Rutte ziet de belangstelling van de dertien als positief. “Het commitment dat we nu zien van de institutionele beleggers is een bevestiging van nut en noodzaak van de NII. Partijen hebben vertrouwen in de rol die NII als privaat platform kan spelen bij het mogelijk maken van meer beleggingen in de Nederlandse economie.”

Daarnaast keek Van Rutte specifiek naar de financiering van offshore windparken. Hij bepleit een intensievere samenwerking tussen marktpartijen en het voeren van een stevige regie om de ambities uit het regeerakkoord voor windenergie op zee mogelijk te maken.

Samen met de ideeën over duurzame energie moet dit financiering opleveren voor de uitvoering van het energieakkoord.

Het ministerie boog zich al eerder over de behoefte aan financiering van projecten. Die ligt tot 2020 in de orde van grootte van 30 miljard euro. Van Rutte verwacht de komende drie jaar 3 miljard aan financiering via de NII los te krijgen bij de beleggers. Op een totaal belegd vermogen van 1400 miljard is dat weliswaar een druppel op een gloeiende plaat, maar de oud-bankier verwacht dat de bereidheid tot investeren steeds sneller zal toenemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels