nieuws

‘Wij scheppen kansen voor minderbedeelden’

bouwbreed

Met financiële steun en praktische hulp van Nederlandse sponsors bouwt de stichting HomePlan in derdewereldlanden woningen voor de allerarmsten. Onlangs vertrok een groep van 22 directieleden van bouwbedrijven om in de sloppenwijken van Mexico Stad 22 huisjes aan de woningvoorraad van HomePlan toe te voegen. De ploeg staat onder leiding van bouwmanagementbedrijf Retail Bouw Management (RBM), die met een vaste groep zakelijke partners optreedt als sponsor van de excursie.

RBM, gevestigd in Maarssen, stuurt als onderdeel van Jos de Vries International onder andere de verbouwing aan van de C1000-supermarkten tot winkels van Jumbo. RBM schakelt daarvoor een groep vaste partners in, legt projectleider Willy van Herwijnen uit. Doordat de bedrijven al jarenlang met elkaar samenwerken, is een geoliede machine ontstaan. “We kennen elkaar door en door, we zijn aan elkaar gewaagd”, typeert de projectleider de samenwerking.

De directieleden van de tien verschillende bedrijven waren gewend om behaalde successen gezamenlijk te vieren. Dat initiatief werd vorig jaar omgezet in een buitenlandse reis die niet gezelligheid, maar praktische hulp aan minderbedeelden tot doel heeft. “Als je het zelf goed hebt, is het niet meer dan normaal om anderen die er minder aan toe zijn te helpen”, vindt Van Herwijnen.

Er werd contact gelegd met HomePlan, dat huisvestingsprojecten realiseert in Mexico, Nicaragua, Haïti en Zuid-Afrika en daarbij samenwerkt met Nederlandse bouwbedrijven. In 2013 reisde de RBM-ploeg voor het eerst naar Mexico Stad. Een hartverwarmende ervaring, vertelt Van Herwijnen. “Wij kunnen daar zulk nuttig werk doen, dat we hebben besloten elk jaar te gaan.’’

Dat nuttige werk bestaat uit de bouw van voor Nederlandse begrippen eenvoudige, maar naar Mexicaanse opvattingen luxueuze woninkjes, samengesteld uit een raamwerk van hout met cementplaten op de gevels en een dak van golfplaten. Ze hebben een vloeroppervlakte van 6 bij 3 meter en staan op palen die 20 centimeter boven de grond uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

De huisjes kosten 2000 euro per stuk en worden aangeleverd als bouwpakket. Alle materialen worden geleverd door plaatselijke leveranciers, zodat de lokale economie volop meeprofiteert van het project. “Wij brengen niets van onszelf mee, behalve onze expertise”, aldus Van Herwijnen.

De coördinatie ligt in handen van Techo, een groep hoogopgeleide studenten uit Mexico City.

Commerciële belangen spelen bij deze sponsoring geen rol, verzekert Van Herwijnen. “We melden het op onze website, maar dat is vooral om andere bedrijven aan te sporen ons voorbeeld te volgen.” Kansen scheppen voor minderbedeelden, daar is het de sponsors vooral om te doen.

Reageer op dit artikel