nieuws

Slimme logistiek bespaart 5 procent

bouwbreed

Het Platform Logistiek in de Bouw start met een consortium van bouwers, transporteurs, overheden, kennisinstellingen en branches langlopend onderzoek naar innovaties die het transport van materiaal, afval en personeel van en naar de bouwplaats goedkoper en duurzamer moeten maken.

Waarde van bouwlogistiek onderzocht in proeftuinen

Voor het onderzoek wordt een aantal ‘proeftuinen’ opgezet. De best practices die bouwbedrijven zelfstandig al hebben ontwikkeld om hun logistiek beter te stroomlijnen, worden daar op hun waarde getoetst. Tot dusver zijn deze best practices vooral theoretisch onderbouwd. Nu wordt bekeken of ze branchebreed in de praktijk te brengen zijn en structureel voordeel opleveren.

Het onderzoek, dat plaatsvindt binnen het door de rijksoverheid gestimuleerde Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), gaat vijf jaar duren. Elk jaar wordt een ander project als proeftuin aangewezen. Het betreft projecten in zowel de woningbouw en de utiliteitsbouw als in de infrastructuur.

De afgelopen vier jaar deden de partijen al onderzoek naar logistieke innovaties in de bouw. Daaruit kwam naar voren dat sommige bedrijven, met BAM als koploper, hun materiaal- en personeelstransport zodanig hebben gereorganiseerd dat zij aanzienlijke kostenbesparingen bereiken.

Het blijkt dat met slimme logistiek al snel 5 procent op de bouwkosten kan worden bespaard. Het aantal vervoersbewegingen kan met 45 procent worden gereduceerd, de CO 2-uitstoot met 35 procent.

Het concept Smart Building Logistics biedt bedrijven veel meer voordelen dan lagere transportkosten alleen. Gemeenten stellen bij een aanbesteding, met name bij projecten in binnensteden, steeds strengere eisen betreffende luchtkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid. Particuliere opdrachtgevers volgen dit voorbeeld. Ondernemingen die hun transport aantoonbaar hebben verduurzaamd, hebben bij sommige opdrachtgevers een streepje voor.

Het Platform Logistiek bestaat uit TNO, TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht, Transport en Logistiek Nederland en Bouwend Nederland.

Bedrijven die deelnemen aan het TKI-traject zijn Combex, Heddes Bouw en Ontwikkeling, Lafeber, TBI, Van der Werff, DHL Supply Chain, Dura Vermeer, Workx, Lafeber, Shanks, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.

> pagina 3:‘Wereld van winst achter

duurzame bouwlogistiek’

Reageer op dit artikel