nieuws

Nieuwe regels maken asbestsanering duurder

bouwbreed

De prijzen voor asbestsanering schieten na 
1 juli door het dak, als gevolg van de strengere grenswaarden. Asbestdeskundigen zijn kritisch. Volgens hen zijn de nieuwe regels niet veiliger, alleen complexer.

‘Werk alleen complexer, niet veiliger door aanpassing grenswaarden’

Minister Asscher (sociale zaken) wil per 1 juli 2014 nieuwe grenswaarden voor asbest invoeren door een gefaseerde aanpassing van het Arbobesluit.

De nieuwe grenswaarden zijn strenger en maken duidelijk onderscheid tussen de verschillende soorten asbest (zie kader). “De onderbouwing van de haalbaarheid van de grenswaarden is heel dun. Het is een best guess. Er is geen goed zicht op de impact ervan”, stelt Roeland Heuff, voorzitter van de VOAM-VKBA, brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven. “Het is nog niet duidelijk wat je moet doen om die grenswaarde te bereiken, de techniek is nog in ontwikkeling, een objectief criterium ontbreekt, een dergelijk lage hoeveelheid asbest is zonder hoge extra kosten niet nauwkeurig te meten.”

Ook de achterban van het Branchecentrum Asbestverwijdering mort, volgens voorzitter Frank Woreel. “Blootstelling is gevaarlijk, dat weten we. We hebben een asbestvolgsysteem, een risico-bepalingssysteem, procedures, ketentoezicht, beschermingsmiddelen. We verwijderen het al veilig, het kan niet nóg veiliger.”

Extra manuren

Ondertussen zorgen de regels voor sterk oplopende kosten van kleine risicovolle projecten, bijvoorbeeld de sanering van spuitasbest of amosiethoudend plaatmateriaal. Dat concludeerde onderzoeksbureau Panteia recentelijk. Ongeveer 10 procent van de saneringen valt in de hoogste klasse, risicoklasse 3. In 2012 waren dat 5300 saneringen die samen ongeveer 31 miljoen euro hebben gekost. Met de nieuwe grenswaarden stijgt dit bedrag met circa 19 miljoen euro tot 50 miljoen, becijferen de onderzoekers. De stijging komt vooral door extra manuren, verhoging van de risico-opslag en extra (kostbare) luchtmonsters.

“Om vast te stellen met welke asbestvezel je te maken hebt, moet je de Scanning Electronen Microscoop gebruiken, de meest betrouwbare microscopietest die bestaat”, zegt Henk Onderstal, asbestdeskundige en hoofddocent BEST Asbestopleidingsinstituut. “Bij die methode leg je de vezel op een bladgoud filter, waarna je de vezels als het ware laat exploderen zodat ze uiteenvallen.” Deze methode is een factor zes duurder dan het huidige onderzoek. “Denk aan 200 euro, in plaats van 35.” Daarnaast moeten luchtstofmonsters worden genomen die nog duurder zijn en moet langer en beter worden schoongemaakt om aan de nieuwe grenswaarden te voldoen.” Gemiddeld zal een sanering een dag later worden vrijgegeven, schat hij.

De asbestsector beziet de nieuwe grenswaarden met argwaan. Zij worstelt al jaren met onwerkbare voorschriften, een rigide sanctioneringssysteem en opeenstapeling van wijzigende regels.

Per 1 juli 2014:

• chrysotiel (wit) asbest: 2000 vezels per kubieke meter lucht

• amfibool (bruin en blauw) asbest: 10.000 vezels per kubieke meter lucht

Per 1 januari 2015:

• amfibool asbest: 300 vezels per kubieke meter lucht (in plaats van 10.000)

Reageer op dit artikel