nieuws

Kritiek op ‘uitverkoop’ corporatiewoningen

bouwbreed Premium

De zorgen over de verkoop op grote schaal van sociale-huurwoningen nemen toe. Organisaties waarschuwen dat zowel de koop- als de huurwoningenmarkt – verder – uit balans zal raken.

‘Markten raken verder uit balans’

De Woonbond maakt zich sterk om de aantasting van de huurwoningvoorraad door de ‘uitverkoop’ tegen te gaan. Hierdoor krimpt het aanbod.

De Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisatie NVM hekelen het feit dat bestaande corporatiewoningen met forse kortingen op de markt worden gebracht. Ze onderstrepen dat vergelijkbare particuliere woningen daardoor nauwelijks meer te verkopen zijn.

Ook bij gemeenten bestaan zorgen, vooral waar in financiële nood verkerende corporaties zoals Vestia veel bezit hebben.

Om uit de schulden te komen, heeft Vestia zijn terughoudende verkoopbeleid (maximaal negentig bestaande woningen per jaar) verruild voor een programma om tien jaar lang jaarlijks bijna 1600 bestaande woningen te verkopen. Anderhalf jaar na de start blijkt de teller te staan op duizend verkopen aan particulieren. Institutionele partijen zoals beleggers zijn een andere beoogde doelgroep.

Zuidplas is een van de gemeenten met veel Vestia-bezit. Deze waarschuwde al direct in 2012 voor de gevolgen van de beoogde massale verkoop. Gevreesd werd een minder gunstige verhouding tussen huur en koop. Een ander bezwaar was dat de massale verkoop de verkoopkansen van nieuwbouwwoningen in een aantal gemeentelijke plannen ondermijnt. Recentelijk heeft de Zuid-Hollandse gemeente de corporatie nog gevraagd het verkooptempo te verminderen. Als argument werd aangevoerd dat de huurmarkt anders te veel onder druk komt te staan.

Eigen Huis en NVM onderzoeken, zo klinkt nog met enige terughoudendheid, in hoeverre de corporatieverkoop de koopwoningmarkt daadwerkelijk verstoort. Bij een meldpunt kunnen huiseigenaren en makelaars gesignaleerde misstanden melden. Ook proberen de organisaties actuele cijfers te verzamelen over ontwikkelingen in de corporatieverkoop. Hiermee is een landelijke top 10 gemaakt van gemeenten met in 2013 de hoogste aandelen (voormalige) sociale-huurwoningen binnen de totale verkopen van bestaande woningen aan particulieren.

Zuidplas kan in de lijst een bevestiging zien van de geuite zorgen. Deze gemeente voert de lijst aan met 31 procent. Op nummer twee staat Delft met 30 procent. Zuidplas heeft ook het hoogste aandeel verkochte corporatiewoningen aan zittende huurders (50 procent). De NVM ziet in hoge scores bij zittende huurders een indicatie dat forse kortingen zijn verleend.

Landelijke top 10 verkoop sociale huurwoningen*

Gemeente Verkochte sociale huurwoningen (in % van totaal aantal verkopen); Verkocht aan zittende huurder

1. Zuidplas 31%; 50%

2. Delft 30%; 6%

3. Amsterdam 29%; 10%

4. Eindhoven 29%; 11%

5. Zoetermeer 27%; 35%

6. Rotterdam 25%; 11%

7. Huizen 22%; 7%

8. Houten 20%; 48%

9. Hengelo 20%; 27%

10. Deventer 20%; 52%

Nederland 13%; 26%

*: Cijfers 2013, alleen gemeenten met ten minste 250 kooptransacties.

Bron: Rijksoverheid, Kadaster, bewerking NVM.

Reageer op dit artikel