nieuws

‘Ik denk dat we het lek boven hebben’

bouwbreed

GMB kijkt met gemengde gevoelens terug op jubileumjaar 2013. Terwijl het vijftigjarig bestaan en de recordomzet van 178 miljoen (inclusief omzet derden) reden gaven tot feestvreugde schoot de Betuwse infrabouwer voor 1,9 miljoen in het rood. Theo Leoné

De vooruitzichten waren zo mooi. In 2010 besloot GMB zich te richten op grote multidisciplinaire projecten. Goed voor de continuïteit en innovatief op weg naar een gezonde toekomst, was de gedachte. De risico’s die aan omvangrijke projecten kleven – wie met hogere snelheid rijdt, schiet gemakkelijker de bocht uit – bleken groter dan geschat.

Na de zomer greep algemeen-directeur Gerrit-Jan van de Pol in. In sneltreinvaart volgde een reorganisatie die leidde tot een nieuwe inschrijfstrategie, bundeling van de vestigingen IJhorst en beëindiging van de buitenlandse plannen. De focus van GMB Civiel ligt weer op water en havengebonden projecten. De gewijzigde koers ging gepaard met zeven gedwongen ontslagen en het verdwijnen van twintig banen in de flexibele schil. De maatregelen moeten voldoende zijn om GMB dit jaar te laten landen bij een resultaat – voor belastingen – van een miljoen of drie op een omzet van 140 tot 150 miljoen euro.

“Financieel was 2013 geen feestjaar”, kijkt Van de Pol terug. “Met het terugbrengen van het aantal vestigingen hebben we de algemene kosten structureel teruggebracht met een miljoen euro. We voelen ons wel bij de aanpassingen, die de integraliteit van ons werken versterkt. In de sectoren water en havens valt een goede boterham te verdienen. Ik denk dat we het lek boven hebben.”

Bij GMB Civiel (goed voor twee derde van de omzet) vertrok directeur Michel Dijk. Van de Pol neemt zijn functie over. Om zijn handen vrij te maken, nam de algemeen-directeur afscheid van al zijn nevenfuncties: in de topsector water, de vereniging Waterstaat en Landinrichting, Kamer van Koophandel. Plus Bouwend Nederland, waar hij net werkte aan een vakgroep deltabouwers.

Venlo

Aan eigen omzet zette Civiel vorig jaar een prestatie neer van 88,8 miljoen euro. GMB BioEnergie en GMB Services, die beide zwarte cijfers schreven, waren ieder goed voor ruim 22 miljoen euro. Tot de projecten die GMB vorig jaar tot een goed einde bracht behoren de APM-terminal op de Maasvlakte (vier maanden vervroegd opgeleverd) en het vlot gerealiseerde aquaduct onder de Amstel bij Mijdrecht. Op vier plaatsen werkt het bedrijf aan projecten van Ruimte voor de Rivier. “Gek misschien, maar ook op ons moeilijke project bij de waterzuivering in Venlo ben ik echt trots. We hebben een oplossing kunnen forceren en er een goede klant aan overgehouden, het waterschapsbedrijf Limburg.”

Venlo staat voor de problemen waar een ondernemend en innovatief bedrijf als GMB tegenaan kan lopen. Wat op Wageningse laboratoriumschaal uitstekend werkte, pakte bij de opschaling in de praktijk toch anders uit. Zusterbedrijf Sustec leverde een installatie (TurboTec) voor thermische drukhydrolyse, waardoor vergisting van slib, ontwatering en de opwekking van energie aan elkaar gekoppeld worden. Het lukte GMB om de (niet haalbare) oplevergarantie om te zetten in een tienjarig contract om prestaties te leveren, inclusief een bonus-malusregeling. En passant werd voor de te volgen methode, met zijn op 140 graden werkende slibsnelkookpan, een nieuw octrooi aangevraagd. Om de uitweg te vinden moest GMB voor eigen rekening vrijwel de gehele installatie ombouwen.

Van de Pol over het jubileum: “De opkomst bij de bijeenkomsten ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan, met veel oudgedienden, was fantastisch. De hele sfeer van mensen die achter je staan. De film waarin op een halve eeuw wordt teruggekeken, geeft het gevoel van rentmeesterschap. Ook vroeger bestonden problemen en werden oplossingengevonden. En telkens kwam je er sterker uit.”

dijkenbouw

De Nederlandse dijkenbouw kent momenteel een aanbestedingspiek. Van de Pol voorziet op korte termijn een dal. De golf van werk die op komst is, zal in zijn ogen nog jaren op zich laten wachten. “Van onwil is geen sprake. Maar wat voor de bestuurders al werkelijkheid is, is voor de aannemers nog lang geen realiteit. Je hebt nu een piek in de planvorming. Het verkrijgen van draagvlak zal echter langer duren dan veel mensen denken.” Van de Pol trekt de vergelijking met het programma Ruimte voor de Rivier. In 2002 waren de budgetten (2 miljard euro) al beschikbaar. De piek voor de aannemerij ligt in de jaren 2013 – 2016.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels