nieuws

Constructieve robuustheid ter discussie

bouwbreed

Constructieve robuustheid ter discussie

De robuustheid van bouwwerken is onderwerp van discussie. Het Bouwbesluit 2012 stelt dat constructies robuust moeten zijn, maar geeft niet aan wanneer aan deze eis is voldaan.

VNconstructeurs formuleerde een advies voor het normalisatie-instituut NEN, maar of het tot een norm zal komen staat nog niet vast. “Het staat hoog op de agenda”, bevestigt Rolph Holthuijsen, consultant bouwveiligheid bij NEN. “Maar ons plan is nog niet uitgekristalliseerd. Gaandeweg komt boven water wat mogelijk is en wat niet. We overleggen hoe we verder zullen gaan.” Robuustheid is het gedrag van een constructie onder een niet bekende belasting. De schade door zo’n belasting mag niet onevenredig groot zijn.

Lees morgen meer in Dagblad Cobouw

Reageer op dit artikel