nieuws

‘Atlas’ wijst school weg in verbouw

bouwbreed

Directie en bestuur van scholen moeten bij verbouwingen vaak zelf het wiel uitvinden. De Scholenbouwatlas helpt orde te scheppen.

Hier een lokaal erbij, daar een paar lokalen samenvoegen en voor bestuur en directie het in de gaten hebben wordt hun school gaandeweg verbouwd tot een weinig samenhangend geheel dat maar beter snel kan wijken voor nieuwbouw. De atlas toont voorbeelden van gelukkig uitgevallen verbouwingen, ingediend door de betrokken organisaties na een oproep van het Kenniscentrum Ruimte Onderwijs en Kinderopvang, Architectuur Lokaal en de BNA. Studenten Bouwkunde van de TU Delft verzamelden de gegevens van de projecten.

Het resultaat volgens samensteller en architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen: een staalkaart van de verbouwmogelijkheden. De atlas legt dat uit met negen modellen en een beschrijving van hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt. Het zijn geen voorgeschreven methodes waarin elke verbouwing moet passen, waarschuwt Broekhuizen. “Het zijn alleen maar voorbeelden.”

Slopershamer

Scholen die om wat voor reden dan ook niet meer voldoen, wacht niet zelden de slopershamer. “Dat komt onder meer omdat voorbeelden van verbouwde scholen nauwelijks worden gepubliceerd”, zegt Broekhuizen. “Zo moeten een directie en een bestuur steeds opnieuw zelf het wiel uitvinden.” Voorbeelden van zulke ingrepen zijn functionele aanpassingen, verduurzamingen en technische verbeteringen.

De Scholenbouwatlas schept orde, vindt Broekhuizen. Wet en regel werken volgens hem echter nog niet mee om bestaande gebouwen grootscheeps geschikt te maken voor een nieuwe functie. “In het bekostigingsstelsel komt een begrip als ‘levensduurverlengende renovatie niet voor”. Bij bestaande gebouwen gaat de aandacht vooral uit naar technisch onderhoud. Een gebouw passend maken voor een veranderende onderwijsvisie verloopt veel moeizamer.

Passend maken kan bijvoorbeeld door transformatie. Daar zitten wat haken en ogen aan als onvoldoende verdiepingshoogte, te weinig daglicht of een mankerende draagconstructie. Broekhuizen: “Verbeteringen kunnen net zo duur uitvallen als nieuwbouw.” Samenvoegen van bestaande gebouwen kan tegenvallen: vrijwel altijd moeten de constructie en de installaties wordenaangepast.

Makkelijk

De overmaat van een gebouw is relatief makkelijk te verbouwen tot extra ruimte. Een patio, grote verdiepingshoogte en een ruime gang zijn voorbeelden van ruimten die voor een andere functie kunnen worden verbouwd. Met de extra ruimte dreigt ook het gevaar van een slechter binnenklimaat en minder daglicht.

Reageer op dit artikel