nieuws

‘Acties wakkeren sociaal besef personeel aan’

bouwbreed Premium

Verenigingen in Noord-Holland kunnen honderden euro’s verdienen als zij – of hun leden of familieleden van verenigingsleden – zonnepanelen bestellen bij Noordeloos Elektro in Alkmaar. Het bedrijf keert een sponsorbonus uit bij elke geplaatste order. De campagne loopt nu een half jaar en blijkt goed voor de omzet. Toch is dat zeker niet de enige motivatie van directeur Ron Huiberts.

De sponsorNoordeloos Elektro

Het is geen toeval dat uitgerekend Huiberts deze actie begon. Hij is bestuurslid van De Waaier, een ideële stichting die in de regio Alkmaar profit en non-profit organisaties koppelt. Zoekt de voedselbank een verdeelcentrum? Dan legt De Waaier contacten met ondernemers die tegen geen of zeer lage kosten een pand beschikbaar kunnen stellen.

Bij de stichting zijn zo’n 250 bedrijven aangesloten. Grote ondernemingen als de Rabobank, maar ook zzp’ers met een stucadoorsbedrijfje. De leden komen eens per jaar bij elkaar op de Beursvloer om maatschappelijke organisaties te helpen hun problemen op te lossen. “Er wordt op die dag tussen de zeven en acht ton verhandeld”, schat Huiberts. Voorbeeld? “Samen bij de plaatselijke ponyvereniging een nieuw dak op de schuur leggen. Of met z’n allen een clubhuis bouwen voor de speeltuin.” De kosten lijken niet gering, maar dat valt mee, zegt Huiberts: “We schenken bij voorkeur geen geld. We betalen allemaal ons deel in goederen of in diensten.”

Een dergelijke aanpak rekent Huiberts tot maatschappelijk bewust ondernemen. Daarbij hoort het ondersteunen van maatschappelijke instellingen in de eigen regio. Het is van belang ook de eigen medewerkers bij dit beleid te betrekken, meent Huiberts. “Je moet je personeel meer bieden dan een arbeidsplaats. Onze medewerkers gaan af en toe op pad met de bewoners van een tehuis voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Plantjes poten, een wandeling maken, een spelletje doen.”

Zo wordt niet alleen het sociale besef onder het personeel aangewakkerd. Het voelt zich door dergelijke activiteiten ook meer betrokken bij het bedrijf waar het voor werkt, zegt Huiberts. Dat bedrijf laat zien dat het de eigen regio, waar de meeste medewerkers hun wortels hebben, een warm hart toedraagt. Vandaar ook de vele vormen van sponsoring die Noordeloos Elektro praktiseert, legt Huiberts uit. Tijdens de wandelvierdaagse koopt hij voor iedere deelnemer een roos. Hij sponsort de badeendjesrace, die geld inzamelt voor goede doelen. En hij doet mee aan een project van een groep regionale bedrijven, die een toiletgroep bouwen in een dorp in Nepal.

De zonnepanelenactie heeft hem nu zo’n 3000 euro gekost, maar ook vijftien behoorlijke opdrachten opgeleverd. Daarbij is de motivatie onder het personeel toegenomen met een onmeetbare, maar vermoedelijk aanzienlijke factor. Huiberts: “Bij de verenigingen die van deze acties profiteren zijn natuurlijk ook mensen van ons aangesloten. Zo scheppen wij een warme structuur tussen werk en vrijetijdsbesteding. Als je hun cluppie helpt, zullen je medewerkers ook meer voor jou willen doen.”

Reageer op dit artikel