nieuws

Aanbestedingswet

bouwbreed Premium

Eén jaar Aanbestedingswet lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de aanbestedingspraktijk is verbeterd. Zo krijgen mkb-bedrijven bij openbare aanbestedingen daadwerkelijk meer kansen dan vroeger. Ook het toenemende gebruik van eigen verklaringen lijkt de transactiekosten wat verlaagd te hebben. Daarnaast is sprake van een spectaculaire daling van het aantal aanbestedingsgeschillen dat voor de rechter wordt uitgevochten. […]

Eén jaar Aanbestedingswet lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de aanbestedingspraktijk is verbeterd. Zo krijgen mkb-bedrijven bij openbare aanbestedingen daadwerkelijk meer kansen dan vroeger. Ook het toenemende gebruik van eigen verklaringen lijkt de transactiekosten wat verlaagd te hebben. Daarnaast is sprake van een spectaculaire daling van het aantal aanbestedingsgeschillen dat voor de rechter wordt uitgevochten.

Dat het echt allemaal beter gaat, is echter gedeeltelijk schijn. Zo wordt van diverse kanten in aanbestedingsland geconstateerd dat de verhoging van de drempel waaronder onderhands aanbesteed kan worden, inderdaad heeft gezorgd voor meer onderhandse aanbestedingen. Hoeveel meer kan niemand echter zeggen, aangezien ze niet worden geregistreerd zoals de prijsregelende organisatiesdat vroeger wel deden.

Dat betekent vrijwel per definitie dat het aantal klachten over aanbestedingen naar beneden gaat. Een ontevreden (potentiële) gegadigde zal immers nauwelijks durven klagen uit angst een volgende keer helemaal niet meer uitgenodigd te worden.

Volgens de Commissie van Aanbestedingsexperts geldt dat in tijden van recessie ook voor openbare aanbestedingen. ‘Don’t bite the hand that feeds you’ lijkt hier van toepassing. Het feit dat het aantal klachten bij de commissie en het aantal aanbestedingszaken bij de rechter is gedaald, duidt daar ook op. Al is het daarmee nog niet bewezen.

Als het voor mkb-bedrijven inderdaad een groot probleem is om te klagen vanwege de dreiging geen onderhandse uitnodigingen meer te krijgen, is er een simpele oplossing. Bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is het mogelijk dat een brancheorganisatie optreedt. Dat is in een jaar tijd vier keer voorgekomen. Het probleem bij de aanbestedingen krijgt dan wel de aandacht die het verdient, zonder dat de relatie tussen bedrijf en opdrachtgever wordt geschaad. Ook het Aanbestedingsinstituut en het Adviescentrum Aanbesteden GWW kunnen hierin een rol vervullen. Dan kunnen we over een jaar wellicht constateren dat de Aanbestedingswet de praktijk daadwerkelijk heeft verbeterd,

Reageer op dit artikel