nieuws

Xella helpt architect op weg met voorkomen van koudebruggen

bouwbreed

Architecten kunnen met de Koudebrugservice van Xella al in het ontwerp koudebruggen voorkomen, meldt Xella uit Vuren. Opvolgen van dit advies kan de epc tot ruim 10 procent verlagen, garandeert de fabrikant.

Xella baseert zijn garantie op een vergelijking van zijn Koudebrugservice met de standaard ingevulde forfaitaire waarde op basis van een vastgestelde norm. Als de architect deze waarden in de epc-berekening invoert, valt de epc van een bouwwerk tot 10 procent lager uit, garandeert Xella. Een functionaris van het bedrijf inventariseert met de architect een project en geeft aan op welke manier koudebruggen zijn te voorkomen. Hij inventariseert de situatie en legt die vast in een koudebrugrapportage. De architect kan de psi-waarde die erin wordt aangegeven direct gebruiken bij het (laten) berekenen van de epc.

Bouwdetails

Voor een aantal veel voorkomende lineaire koudebruggen, oftewel het warmteverlies per strekkende meter via een bepaald bouwdetail, ontwikkelde de leverancier bouwdetails met thermokimblokken van Silka-kalkzandsteen en koudebrugonderbrekers van Ytong-cellenbeton. Deze details zijn berekend voor Rc-waarden tussen 3,5 en 8,0. Van elk detail is de psi-waarde berekend.

Een veelvoorkomende lineaire koudebrug is volgens Xella te vinden bij de aansluiting tussen de gevel en een plat dak van een woning. Opgaand metselwerk op een dakvloer van bijvoorbeeld een aanbouw vormt ook een koudebrug. Dat is ook het geval bij een beganegrondvloer van een woning die op zand is gestort en bij een verdiepingsvloer boven een kelder. Bij appartementen werkt de verdiepingsvloer tussen de parkeergarage en de appartementen vaak als koudebrug.

De Koudebrugservice maakt deel uit van Xella’s aanpak voor energieneutrale woningbouw, ‘Let’s talk 2020’. De fabrikant legt daarin uit hoe thermische isolatie, warmte-accumulatie, luchtdrukdichtheid en koudebrugbestrijding een energieneutrale schil kunnen opleveren.

Reageer op dit artikel