nieuws

Werkloosheid bouw blijft fors oplopen

bouwbreed Premium

De werkloosheid in de bouw lag in februari van dit jaar 11 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit gegevens van het UWV.

Aantal nieuwe werklozen neemt af

Ruim 28.000 mensen die in de bouwnijverheid hun werk verloren, ontvingen in februari een WW-uitkering. Het overgrote deel van de werklozen (ruim 21.000) werkte bij een bouwbedrijf.

In januari en februari van dit jaar kwamen er 7300 nieuwe werklozen bij, dat is een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij moet aangetekend worden dat de temperatuur in de eerste maanden van dit jaar veel zachter was dan vorig jaar.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen dat werd beëindigd omdat de ontvanger ervan werk vond, steeg met 18 procent naar ruim vijfduizend.

De stijgende werkloosheid in de bouw is geen verrassing. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is 2014 een overgangsjaar en stijgt de werkloosheid nog.

In 2013 gingen volgens het EIB 27.000 voltijdbanen onder werknemers verloren. Dat is meer dan de bouweconomen hadden verwacht. De daling betekende dat 2013 het slechtste jaar was voor de werkgelegenheid in de bouw sinds het uitbreken van de crisis. Het aantal voltijdse banen van werknemers is sinds de crisis met 70.000 gedaald.

In 2014 daalt de werkgelegenheid volgens de bouweconomen nog met 10.000 arbeidsjaren tot een niveau onder de 300.000.

Het aantal ouderen dat in de bouw ontslagen wordt, neemt toe. In het begin van de crisis waren het vooral jongeren die hun baan kwijtraakten, omdat deze groep vaker tijdelijke contracten heeft. Nu de crisis vordert, zijn ook de ouderen aan de beurt als er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Hoopvol

Voor 55-plussers is het echter hoopvol dat er in de eerste twee maanden van dit jaar 55 procent meer uitkeringen werden beëindigd vanwege werkhervatting in vergelijking met dezelfde periode van 2013. Dat kan op het aantrekken van de bedrijvigheid duiden.

Ook gunstig is dat steeds vaker de hele periode van de WW-uitkering niet uitgezeten wordt. Een op de vijf uitkeringen in de bouwnijverheid werd dit jaar gestopt vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Vorig jaar was dat nog een op de vier.

Reageer op dit artikel