nieuws

‘Nederland telt wereldwijd door waterinnovaties’

bouwbreed Premium

Nederland telt 41 innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer. Daardoor is de Nederlandse watersector wereldwijd een belangrijke speler.

Dat meldt minister Schultz (infra en milieu). Haar ministerie heeft inmiddels een brochure gepubliceerd waarin de verschillende projecten worden toegelicht. Het gaat om onder meer Ruimte voor de Rivier en de Zandmotor. Volgens de bewindsvrouw staan de projecten niet op zichzelf. “Het brede waterbeleid is in hoge mate verweven met maatschappelijke opgaven”, zo licht ze toe. Samen met de waterschappen wil Schultz ervoor zorgen om verschillende investeringsprogramma’s, waaronder het deltaprogramma, beter te verwezenlijken. Ook moet met de innovaties worden ingespeeld op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Schultz noemt in het bijzonder klimaatverandering, verbetering van de ecologische kwaliteit en de leefbaarheid in Nederlandland. Ze pleit voor het koppelen van verschillende sectoren zodat innovaties kunnen worden ontwikkeld op de grensvlakken van onder meer natuurontwikkeling en cultuurhistorie. “Dat is ook economisch gezien verstandig”, schrijft Schultz aan de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel