nieuws

Nederland mag best wat innovatiever worden

bouwbreed

Nederland blijft steken op het gebied van innovatiekracht. Slechts twee regio’s, Utrecht en Noord-Brabant, zijn innovatieleider, de andere tien regio’s zijn innovatievolgers, zo blijkt uit een vergelijkend warenonderzoek van de Europese Commissie naar 190 Europese regio’s. Van die 190 krijgen slechts 27 regio’s in acht landen het predicaat innovatieleider. De rest is innovatievolger, matige innovator […]

Nederland blijft steken op het gebied van innovatiekracht. Slechts twee regio’s, Utrecht en Noord-Brabant, zijn innovatieleider, de andere tien regio’s zijn innovatievolgers, zo blijkt uit een vergelijkend warenonderzoek van de Europese Commissie naar 190 Europese regio’s. Van die 190 krijgen slechts 27 regio’s in acht landen het predicaat innovatieleider. De rest is innovatievolger, matige innovator of zeer bescheiden innovator.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er nauwelijks een verband lijkt te zijn tussen de innovatiekracht van een regio en het gebruik van gelden uit Europese fondsen. Zeven op de tien regio’s blijken bijna geen gebruik te maken van de structuurfondsen. Van de regio’s die wel gebruikmaken van Europese gelden voor bedrijfsinnovaties, leveren slechts enkele bovengemiddelde prestaties. De meerderheid laat slechts gematigde tot bescheiden innovatieresultaten zien.

De Europese Commissie is dan ook van plan extra aandacht te schenken aan deze zogeheten ‘innovatieparadox’ die net als in eerdere onderzoeken nog steeds het hoofdkenmerk lijkt te zijn van regionale innovatie. Een schepje erbovenop lijkt dan ook noodzakelijk.

Reageer op dit artikel