nieuws

Mkb-bouwer aanzienlijk meer betrokken bij samenleving

bouwbreed

Mkb-aannemers staan midden in de maatschappij en doen daar ook veel voor. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in opdracht van de Aannemersfederatie en afbouworganisatie NOA.

Maar liefst 84 procent van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddeld gaat 1,5 procent van de omzet naar sponsoring van verenigingen of instellingen binnen de eigen gemeente. Driekwart van de aannemers is betrokken bij dit soort sponsoractiviteiten. De mkb’er haalt een kwart van zijn omzet van binnen de gemeentegrenzen en de helft binnen een straal van 50 kilometer. Kortom, de mkb-aannemer toont zich meer dan gemiddeld betrokken bij het reilen en zeilen van zijn gemeente en gemeenschap.

En hoewel de mkb’er zich daarbij niet altijd op de borst ramt om te laten zien hoe goed, hij of zij is, zou het aangenaam zijn als de lokale politiek oog heeft voor de mkb-ondernemer. Het is een al jaren gehoorde klacht dat de landelijke politiek in het verleden alleen maar oog heeft gehad voor het grootbedrijf en zzp’ers. Het mkb lag maar al te vaak aan de laatste mem.

Aanbestedingen

Inmiddels is op een aantal fronten de aandacht voor het midden- en kleinbedrijf weer terug. Zo is er al dan niet onder invloed van de Europese Unie ineens veel meer aandacht voor het mkb bij aanbestedingen en heeft dat zelfs de Aanbestedingswet gehaald. De rol als banenmotor wordt eveneens op de juiste waarde geschat, zowel nationaal als internationaal.

Dat neemt niet weg dat er nog wel het nodige te wensen overblijft. Zo vindt slechts een kleine meerderheid van 52 procent van de mkb-bedrijven in de bouw en afbouw de eigen gemeente bouwvriendelijk, 34 procent noemt de eigen gemeente bouwonvriendelijk. En de resterende 14 procent had geen antwoord.

De betrokkenheid van de mkb-bedrijven blijkt niet alleen uit hun opkomst bij verkiezingen en sponsoring, maar ook uit de manier waarop omgegaan wordt met de omgeving. Zo wordt door bijna zeven op de tien bedrijven binnen de eigen gemeente of regio samengewerkt met andere bedrijven in de bouwkolom. Bij bijna een op de zes bedrijven geldt dat zelfs voor de helft of meer van hun opdrachten.

En nog belangrijker is dat 40 procent van de bedrijven bewoners van de gemeente of wijk betrekt bij de bouwprojecten. De ervaringen daarmee zijn doorgaans positief.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels