nieuws

Meldpunt pur: Als ze tijd willen rekken, is dat gelukt

bouwbreed

Minister Blok doet geen nader onderzoek naar gespoten pur-isolatie, want ‘Europa heeft isocyanaat niet op de kandidatenlijst staan’. Het Kennisplatform Gespoten Purschuim heeft wel onderzoek laten doen en stelt op grond daarvan dat polyurethaan veilig in kruipruimtes kan worden toegepast.

“Als ze tijd willen rekken is dat gelukt”, reageert Gabriëlle Bosch van het Meldpunt Pur-slachtoffers. “Purschuim hoort niet in een woning thuis. Er is geen veilige onderwaarde voor sensibilisering door isocyanaat (een bestanddeel van gespoten pur – red.). De stof staat in de top 3 van sensibiliserende stoffen. Isocyanaatastma staat wereldwijd op de eerste plaats van de lijst met beroepsziekten.”

Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) stelde vragen aan de minister van Wonen en Rijksdienst. Blok erkent dat isocyanaten schadelijk voor de gezondheid zijn, overgevoeligheid kunnen veroorzaken, en stelt dat daarvoor geen limietwaarden voorhanden zijn. Maar eventueel onderzoek zal hij pas laten doen als cyanaat voor de Europese kandidatenlijst van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ is aangemeld. Pas dan is het moment gekomen om in overleg met het bedrijfsleven naar technisch en economisch haalbare alternatieven te zoeken, vindt Blok.

Ondertussen heeft het Kennisplatform Gespoten Purschuim, een initiatief van de pur-schuimverwerkende sector, aanvullend onderzoek laten doen door advies- en ingenieursbureau RPS uit Delft. Het Kennisplatform concludeert dat pur-schuim veilig kan worden toegepast in kruipruimtes. Maar in één van de zeven onderzochte woningen kwam de concentratie isocyanaat bij de ingang van de kruipruimte tijdens de uitvoering boven de grenswaarde die TNO aanhoudt voor bewoners. De onderzoekers vinden het een passende voorzorgsmaatregel, dat bewoners tijdens de uitvoering één tot twee uur daarna hun woning moeten verlaten. Zij stellen ook dat de grenswaarde van TNO niets zegt over sensibilisatie. Daarvoor zouden volgens de literatuur hogere waarden nodig zijn.

“Mensen kunnen overgevoelig worden door kleine doses”, reageert Bosch. “Minister Blok en de industrie nemen hun verantwoordelijkheid niet.”

Reageer op dit artikel