nieuws

‘Kleine bouwers zijn niet toe aan deze operatie’

bouwbreed Premium

In de aanloop van het debat van morgen heeft minister Blok 150 vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Deed hij zijn huiswerk goed? “Hij heeft zijn huiswerk gedaan, maar het is niet echt een stap in de richting die ik graag zou wensen. Het is positief dat hij de bouwregels wil verbeteren, maar als het […]

In de aanloop van het debat van morgen heeft minister Blok 150 vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Deed hij zijn huiswerk goed?

“Hij heeft zijn huiswerk gedaan, maar het is niet echt een stap in de richting die ik graag zou wensen. Het is positief dat hij de bouwregels wil verbeteren, maar als het gaat zoals nu vrees ik voor ongelukken. Ik vind het ook bijzonder dat de kwartiermakers van Blok, wier positie mij eigenlijk onduidelijk is, nu doen alsof er allerlei dingen gaan gebeuren, terwijl de Tweede Kamer nog geen uitspraak heeft gedaan.”

Het is een chaos, zegt Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB).

“Ik vind het geen chaos, maar er zou meer focus moeten zijn en draagvlak. Het lijkt er nu meer op dat er allerlei stromingen zijn die elkaar bestrijden.”

Je zou bijna vergeten waarom de regels moeten worden aangepast.

“Het kan sneller, goedkoper, beter. Net zoals de minister vind ik het terecht dat de private bouwwereld een grotere verantwoordelijkheid krijgt voor de kwaliteit van bouwwerken. Het is ook fantastisch dat Blok de consument en de eindgebruiker centraal wil stellen. Maar Blok koerst al een aantal jaren af op een duaal stelsel. Dat vind ik erg onverstandig. Het lijkt er verder op dat de bouw vooral uit is op lagere bouwleges, maar als het om geld gaat, kunnen aannemers zich beter richten op het terugdringen van faalkosten. Helaas lopen er nu twee discussies door elkaar. Lagere bouwleges en een betere bouwkwaliteit. Maar het is niet zo dat de bouwkwaliteit verbetert als het toezicht verandert. De overheid controleert alleen op de minimale eisen, op een 6-min. Ik mag er toch vanuit gaan dat een bonafide bouwer geen genoegen neemt met een 6-min. Daarom vind ik het ook vreemd dat de minister zegt dat de bouwkwaliteit niet omhoog kan met overheidstoezicht. De toezichthouder richt zich niet op de bouwkwaliteit. Die moet regels handhaven. Juist in een andere manier van handhaven zit de winst.”

Wat vindt u van de Nederlandse bouwkwaliteit?

“Op papier goed, maar in de praktijk valt het vaak tegen. Het is goed dat de minister daar iets aan wil doen. Aan de andere kant constateer ik dat kleine bouwbedrijven nog helemaal niet toe zijn aan deze operatie. Als bouwers gevraagd wordt mee te doen aan experimenten, zijn ze nauwelijks te vinden.”

Wat verwacht u morgen van de minister?

“Een aantal spelers in deze discussie heeft goede ideeën, zoals het Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Zij stellen voor om te werken met een systeem van erkende technische oplossingen en toepassingen. Verder zou het Burgerlijk Wetboek moeten worden aangepast om de consument beter te beschermen tegen bouwfouten. Het gekke is dat de minister daar weleens iets over gezegd heeft, maar in zijn brieven lees ik er niets meer over terug. Tot slot moet de opdrachtgever zich goed kunnen verzekeren.”

Het ERB vindt ook dat de gemeente moet blijven controleren. Niet vooraf, maar bij oplevering. Wat vindt u daarvan?

“Een uitstekend idee. Ik ben het alleen niet met het ERB eens dat er een wazige toezichtautoriteit moet komen.”

Hoezo moet de overheid blijven controleren? Je gaat erover of niet, toch?

“Uiteindelijk moet de overheid verklaren dat er volgens de regels is gebouwd. Het kan niet zo zijn dat de private wereld zijn eigen vlees keurt.”

Niet iedereen is even blij met de opstelling van het ERB en Nico Scholten. U waardeert ze…

“Ik snap best dat Nico Scholten met zijn club weerstand oproept bij verschillende partijen, maar ik denk: ga nou eens met elkaar in gesprek. Ik snap niet dat de minister aanbevelingen van het ERB zo makkelijk naast zich neerlegt of afdoet met de zin: ik snap het niet. Praat met elkaar.”

Het is een chaos, er is te weinig regie, zei Scholten vorige week in Cobouw. Is minister Blok de regie kwijt?

“Daar doe ik geen uitspraken over. Ik vind wel dat hij vaart moet maken. Met elkaar moeten we goede afspraken maken, zodat het nieuwe stelsel binnen twee, drie jaar kan gaan werken.”

Binnen twee, drie jaar! Blok wil in 2015 starten.

“Als je de erkende toepassingen geleidelijk invoert, kan het vrij snel gaan. Je hoeft niet met hele gebouwen te beginnen.”

U zei net: als we zo doorgaan vrees ik voor ongelukken. Waarom?

“Gemeenten kunnen niet van de ene op de andere dag ambtenaren op straat zetten. Anderzijds bestaat het gevaar dat gemeenten te voorbarig bezuinigen en saneren. De private sector is daar niet klaar voor. In landen zoals Zweden, IJsland en Nieuw-Zeeland wilden ze ook privatiseren, maar daar zijn ze snel van teruggekomen. Er ging veel mis. Het gekke is dat ook het ministerie de details niet kent.”

kop kader

tweets

De bouw moet meer op eigen benen staan, de toezichthouder een stapje terug. Het ‘bouwplan’ voor een nieuw bouwwerk van bouwregels rammelt echter nog aan alle kanten, oordelen vriend en vijand. De toezichthouder versus de bouwer.

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

‘Zonder nieuwlegesstelsel is dit hetfaillissement’

Wico Ankersmit, directeur Bouw- en Woningtoezicht Nederland

“Terug naar de kern: meer marktverantwoordelijkheid leidt tot betere kwaliteit, pas dan kan de overheid een stap terugdoen. Bouwend Nederland zegt: mooi, dan zijn we af van de leges. Ik zeg: reken je niet rijk, aannemer. Een goede auto kost nou eenmaal meer geld dan een barrel. De gemiddelde bouwer, adviseur of tekenaar loopt hier echter niet warm voor. Als er experimenten gedaan moeten worden, komen ze alleen als er lolly’s worden uitgedeeld en gebak op tafel staat, terwijl de minister roept dat juist de markt dit zo graag wil. 2015 blijft haalbaar. Bij grondgebonden ‘garantiewoningen’ kunnen wij ons als toezichthouder bij wijze van spreken over drie weken terugtrekken. Per woning zou je dan 1000 euro kunnen besparen aan leges. Maar dat is minder dan de consument voor die geborgde ‘garantie’ betaalt. Ik vind ook dat je die borging niet dubbel moet doen met dubbele kosten, maar het voorgestelde pad van geleidelijke overgang naar privaat (duaal) zal echter het faillissement van het bouw- en woningtoezicht betekenen als het legesstelsel niet fundamenteel wordt herzien. Planologie, welstand, omgevingsinvloeden en de kwaliteit van de bestaande bouw blijven namelijk wel publieke taken, die ook ergens uit betaald moeten worden. Het plan van het ERB waarbij de gemeente aan het eind moet toetsen zie ik ook niet zitten. Wat schiet je daarmee op? Het is toch vreemd als wij in het opleverdossier moeten constateren dat de bouwer te weinig staven in zijn fundering heeft aangebracht? Moet het bouwwerk op last van de gemeente dan weer worden gesloopt?”

‘Het ontbreektaan prikkelsvoor de aannemer’

Bob Gieskens, Bouwend Nederland

“Ook wij zijn tegen een duaal stelsel. De markt als concurrent van de afdelingen bouw- en woningtoezicht zal niet werken. Wij stellen dan ook voor om volgend jaar te beginnen met de woningbouw en met infrastructurele projecten. Met alle respect, de gemeentelijke toezichthouder zorgt daar echt niet voor extra kwaliteit. 2015 is dus haalbaar als je daar begint waar eventuele problemen na invoering te overzien zijn.

De invoering van een privaat stelsel kan nooit gaan zonder verlaging van de leges. Voor werkzaamheden die niet worden uitgevoerd, hoef je niet te betalen. Of dat het failliet van de bouw- en woningtoezicht betekent? Dat weet ik niet, maar hoe dan ook, dat kunnen wij niet voorkomen. Er moet gewoon iets veranderen. Het huidige stelsel levert te veel schijnzekerheid op. Aannemers worden door gemeentelijk toezicht verder te weinig geprikkeld tot kwaliteitsverbeteringHet belangrijkste voor ons is dat het toetsmoment verschuift van het begin naar de oplevering. Hoe dat opleverdossier eruit moet zien? Dat wordt de meest pittige discussie, is die opgelost dan kun je beginnen. Wij rekenen ons niet rijk. Als er een verschuiving plaatsvindt naar private partijen, dan zullen aannemers meer moeten investeren in kwaliteitsborging. Uiteindelijk zullen de faalkosten ook omlaag gaan, maar we kijken vooral naar het belang van de eindgebruiker. Voor hem mag het niet duurder worden. Wij vinden het ook geen goed idee om gemeenten aan het eind alsnog te laten toetsen. Dan blijft namelijk de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid gewoon bestaan. Ik herken het geluid dat het lastig is om pilots van de grond te krijgen. Ook daarvoor geldt echter: voor verandering zijn beide partijen nodig. Als aannemers investeren, moeten gemeenten dat ook doen. Ik roep partijen op om over hun eigen schaduw heen te springen en het gezamenlijk belang als uitgangspunt te nemen. Of de bouw klaar is voor minder overheidstoezicht? Niet elke bouwer.”

tekst

kop kader

tweets

De bouw moet meer op eigen benen staan, de toezichthouder een stapje terug. Het ‘bouwplan’ voor een nieuw bouwwerk van bouwregels rammelt echter nog aan alle kanten, oordelen vriend en vijand. De toezichthouder versus de bouwer.

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

‘Zonder nieuwlegesstelsel is dit hetfaillissement’

Wico Ankersmit, directeur Bouw- en Woningtoezicht Nederland

“Terug naar de kern: meer marktverantwoordelijkheid leidt tot betere kwaliteit, pas dan kan de overheid een stap terugdoen. Bouwend Nederland zegt: mooi, dan zijn we af van de leges. Ik zeg: reken je niet rijk, aannemer. Een goede auto kost nou eenmaal meer geld dan een barrel. De gemiddelde bouwer, adviseur of tekenaar loopt hier echter niet warm voor. Als er experimenten gedaan moeten worden, komen ze alleen als er lolly’s worden uitgedeeld en gebak op tafel staat, terwijl de minister roept dat juist de markt dit zo graag wil. 2015 blijft haalbaar. Bij grondgebonden ‘garantiewoningen’ kunnen wij ons als toezichthouder bij wijze van spreken over drie weken terugtrekken. Per woning zou je dan 1000 euro kunnen besparen aan leges. Maar dat is minder dan de consument voor die geborgde ‘garantie’ betaalt. Ik vind ook dat je die borging niet dubbel moet doen met dubbele kosten, maar het voorgestelde pad van geleidelijke overgang naar privaat (duaal) zal echter het faillissement van het bouw- en woningtoezicht betekenen als het legesstelsel niet fundamenteel wordt herzien. Planologie, welstand, omgevingsinvloeden en de kwaliteit van de bestaande bouw blijven namelijk wel publieke taken, die ook ergens uit betaald moeten worden. Het plan van het ERB waarbij de gemeente aan het eind moet toetsen zie ik ook niet zitten. Wat schiet je daarmee op? Het is toch vreemd als wij in het opleverdossier moeten constateren dat de bouwer te weinig staven in zijn fundering heeft aangebracht? Moet het bouwwerk op last van de gemeente dan weer worden gesloopt?”

‘Het ontbreektaan prikkelsvoor de aannemer’

Bob Gieskens, Bouwend Nederland

“Ook wij zijn tegen een duaal stelsel. De markt als concurrent van de afdelingen bouw- en woningtoezicht zal niet werken. Wij stellen dan ook voor om volgend jaar te beginnen met de woningbouw en met infrastructurele projecten. Met alle respect, de gemeentelijke toezichthouder zorgt daar echt niet voor extra kwaliteit. 2015 is dus haalbaar als je daar begint waar eventuele problemen na invoering te overzien zijn.

De invoering van een privaat stelsel kan nooit gaan zonder verlaging van de leges. Voor werkzaamheden die niet worden uitgevoerd, hoef je niet te betalen. Of dat het failliet van de bouw- en woningtoezicht betekent? Dat weet ik niet, maar hoe dan ook, dat kunnen wij niet voorkomen. Er moet gewoon iets veranderen. Het huidige stelsel levert te veel schijnzekerheid op. Aannemers worden door gemeentelijk toezicht verder te weinig geprikkeld tot kwaliteitsverbeteringHet belangrijkste voor ons is dat het toetsmoment verschuift van het begin naar de oplevering. Hoe dat opleverdossier eruit moet zien? Dat wordt de meest pittige discussie, is die opgelost dan kun je beginnen. Wij rekenen ons niet rijk. Als er een verschuiving plaatsvindt naar private partijen, dan zullen aannemers meer moeten investeren in kwaliteitsborging. Uiteindelijk zullen de faalkosten ook omlaag gaan, maar we kijken vooral naar het belang van de eindgebruiker. Voor hem mag het niet duurder worden. Wij vinden het ook geen goed idee om gemeenten aan het eind alsnog te laten toetsen. Dan blijft namelijk de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid gewoon bestaan. Ik herken het geluid dat het lastig is om pilots van de grond te krijgen. Ook daarvoor geldt echter: voor verandering zijn beide partijen nodig. Als aannemers investeren, moeten gemeenten dat ook doen. Ik roep partijen op om over hun eigen schaduw heen te springen en het gezamenlijk belang als uitgangspunt te nemen. Of de bouw klaar is voor minder overheidstoezicht? Niet elke bouwer.”

tekst

kop kader

tweets

De bouw moet meer op eigen benen staan, de toezichthouder een stapje terug. Het ‘bouwplan’ voor een nieuw bouwwerk van bouwregels rammelt echter nog aan alle kanten, oordelen vriend en vijand. De toezichthouder versus de bouwer.

@ EelcoverRedacteur

Netto bedrijfslasten jaarlijks gemiddeld 1495 euro.

‘Zonder nieuwlegesstelsel is dit hetfaillissement’

Wico Ankersmit, directeur Bouw- en Woningtoezicht Nederland

“Terug naar de kern: meer marktverantwoordelijkheid leidt tot betere kwaliteit, pas dan kan de overheid een stap terugdoen. Bouwend Nederland zegt: mooi, dan zijn we af van de leges. Ik zeg: reken je niet rijk, aannemer. Een goede auto kost nou eenmaal meer geld dan een barrel. De gemiddelde bouwer, adviseur of tekenaar loopt hier echter niet warm voor. Als er experimenten gedaan moeten worden, komen ze alleen als er lolly’s worden uitgedeeld en gebak op tafel staat, terwijl de minister roept dat juist de markt dit zo graag wil. 2015 blijft haalbaar. Bij grondgebonden ‘garantiewoningen’ kunnen wij ons als toezichthouder bij wijze van spreken over drie weken terugtrekken. Per woning zou je dan 1000 euro kunnen besparen aan leges. Maar dat is minder dan de consument voor die geborgde ‘garantie’ betaalt. Ik vind ook dat je die borging niet dubbel moet doen met dubbele kosten, maar het voorgestelde pad van geleidelijke overgang naar privaat (duaal) zal echter het faillissement van het bouw- en woningtoezicht betekenen als het legesstelsel niet fundamenteel wordt herzien. Planologie, welstand, omgevingsinvloeden en de kwaliteit van de bestaande bouw blijven namelijk wel publieke taken, die ook ergens uit betaald moeten worden. Het plan van het ERB waarbij de gemeente aan het eind moet toetsen zie ik ook niet zitten. Wat schiet je daarmee op? Het is toch vreemd als wij in het opleverdossier moeten constateren dat de bouwer te weinig staven in zijn fundering heeft aangebracht? Moet het bouwwerk op last van de gemeente dan weer worden gesloopt?”

‘Het ontbreektaan prikkelsvoor de aannemer’

Bob Gieskens, Bouwend Nederland

“Ook wij zijn tegen een duaal stelsel. De markt als concurrent van de afdelingen bouw- en woningtoezicht zal niet werken. Wij stellen dan ook voor om volgend jaar te beginnen met de woningbouw en met infrastructurele projecten. Met alle respect, de gemeentelijke toezichthouder zorgt daar echt niet voor extra kwaliteit. 2015 is dus haalbaar als je daar begint waar eventuele problemen na invoering te overzien zijn.

De invoering van een privaat stelsel kan nooit gaan zonder verlaging van de leges. Voor werkzaamheden die niet worden uitgevoerd, hoef je niet te betalen. Of dat het failliet van de bouw- en woningtoezicht betekent? Dat weet ik niet, maar hoe dan ook, dat kunnen wij niet voorkomen. Er moet gewoon iets veranderen. Het huidige stelsel levert te veel schijnzekerheid op. Aannemers worden door gemeentelijk toezicht verder te weinig geprikkeld tot kwaliteitsverbeteringHet belangrijkste voor ons is dat het toetsmoment verschuift van het begin naar de oplevering. Hoe dat opleverdossier eruit moet zien? Dat wordt de meest pittige discussie, is die opgelost dan kun je beginnen. Wij rekenen ons niet rijk. Als er een verschuiving plaatsvindt naar private partijen, dan zullen aannemers meer moeten investeren in kwaliteitsborging. Uiteindelijk zullen de faalkosten ook omlaag gaan, maar we kijken vooral naar het belang van de eindgebruiker. Voor hem mag het niet duurder worden. Wij vinden het ook geen goed idee om gemeenten aan het eind alsnog te laten toetsen. Dan blijft namelijk de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid gewoon bestaan. Ik herken het geluid dat het lastig is om pilots van de grond te krijgen. Ook daarvoor geldt echter: voor verandering zijn beide partijen nodig. Als aannemers investeren, moeten gemeenten dat ook doen. Ik roep partijen op om over hun eigen schaduw heen te springen en het gezamenlijk belang als uitgangspunt te nemen. Of de bouw klaar is voor minder overheidstoezicht? Niet elke bouwer.”

tekst

Reageer op dit artikel