nieuws

Onzekerheid over indringen chloride in beton

bouwbreed

Onzekerheid over indringen chloride in beton

Betonproducenten streven naar een materiaal met een lange levensduur en weinig indringing van chloride. Maar het is onzeker welke factoren zij moeten beïnvloeden om dat te bereiken. Het gebruikelijke sturen op de waterbindmiddelfactor (wbf) houdt een groot risico in.

Dat concludeert de studiegroep ‘Migratiecoëfficient in de praktijk’ van Stutech, de Studievereniging Betontechnologie. De onderzoekers inventariseerden de praktijk in Nederland met hoogovencement CEMIII/B. ‘Er bestaat geen duidelijke correlatie tussen de waterbindmiddelfactor en de Drcm-waarde (coëfficient voor rapid chloride migration). Andere factoren zijn mogelijk wel van invloed op de Drcm-waarde. Het stellen van eisen aan het beton via de Drcm-waarde houdt een aanzienlijk risico in, aangezien de producent geen goede instrumenten heeft om de kwaliteit te sturen’, aldus de auteurs van Stutech rapport 33.

Lees morgen meer in Dagblad Cobouw 

Reageer op dit artikel