nieuws

Onderzoeker betwijfelt nut verbreding A27

bouwbreed

Verbreding van de A27 bij de bak van Amelisweerd is niet rendabel.

Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. De conclusies uit het rapport getiteld ‘Ring Utrecht, het oostalternatief’ staan haaks op een eerder uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daaruit kwam naar voren dat de baten van verbreding hoger zouden zijn dan de kosten. Volgens het nieuwe onderzoek is het verschil te wijten aan het gegeven dat in de eerdere analyse uitsluitend gebruik is gemaakt van een positief groeiscenario, dat wil zeggen dat veel automobilisten de verbrede weg zullen gebruiken. Bij de nieuwe berekening is ook de mogelijkheid opgenomen dat het gebruik hetzelfde blijft dan wel terugloopt. In dat geval zijn de kosten hoger dan de baten. GroenLinks Utrecht stelt dat op basis van de onderzoeksgegevens moet worden besloten met de verbreding van de A27 te stoppen. Raadslid Peter van Corler verwijt minister Schultz van Haegen (infra) te veel uit te gaan van een te voordelig groeiscenario. “De cijfers uit de meer realistische scenario’s laten zien dat de verbreding veel meer kost dan het oplevert”, zegt Van Corler. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil de minister vragen stellen over de verbreding van de A27.

Reageer op dit artikel