nieuws

Nieuw grondwatermodel geeft meer inzicht in effecten bronbemaling

bouwbreed

Nieuw grondwatermodel geeft meer inzicht in effecten bronbemaling

Het nieuwe grondwatermodel Azure 1.0 geeft meer inzicht in de effecten van bronbemaling in het stedelijke gebied, op het grondwaterpeil en de gevolgen van het verhogen van het waterpeil in natuurgebieden. Het model combineert regionale en landelijke gegevens.

Er bestaan meer grondwatermodellen, zegt Alex Hekman van Grontmij; één van de partijen in een consortium van opdrachtnemers en opdrachtgevers dat het model opstelde. Bestaande modellen zijn volgens de procesmanager van Azure 1.0 doorgaans alleen kleinschalig of juist landelijk. Ze sluiten niet goed op elkaar aan waardoor ze verschillende uitkomsten berekenen. Azure 1.0 is een breed gedragen consensusmodel dat regionale gegevens combineert met landelijke. Het model heeft het karakter van een ‘open source’. De ontwikkelaars hopen dat de gebruikers de gegevens over het grondwater telkens verversen.

Reageer op dit artikel