nieuws

Mankementen digitaal verwerkt

bouwbreed Premium

Een foto zegt meer dan duizend woorden, vindt Snagr. En daarom heeft de Britse ontwikkelaar van het gelijknamige digitale opleversysteem veel werk gemaakt van de mogelijkheid om foto’s van tekortkomingen te verwerken in opleveringsrapporten. BAM Utiliteitsbouw wil het systeem landelijk invoeren.

BAM Utiliteitsbouw wil smartphone-fotoinspectiesysteem Snagr landelijk invoeren

Het systeem en de bijbehorende app zijn een alternatief voor het traditioneel opstellen van een opleverlijst in onder meer Excel en het invullen van papieren formulieren bij onder meer een oplevering, weet Nikkie Herbrink van Snagr. De uitvoerder maakt met een tablet of een smartphone foto’s van een mankement, zet de foto op de tekening van het mankerende bouwdeel en geeft in woorden weer wat er aan schort. Afhankelijk van de instellingen worden die gegevens gedeeld met iedereen die met het desbetreffende project te maken heeft.

BAM Utiliteitsbouw is de eerste Nederlandse bouwer die in het afgelopen jaar met Snagr ruim zestig projecten in beeld heeft gebracht. Het bedrijf koos het systeem vooral omdat het volgens Huib Tieleman, hoofd BIM Center van BAM Advies & Engineering ‘laagdrempelig’ is. In het ideale geval gebruikt iedereen die aan een project werkt Snagr. “Al blijven er altijd onderaannemers die nog niet zover zijn; die leveren op de gebruikelijke manier op.” Het systeem is specifiek bedoeld voor opleveringen en inspecties. Hij zou het willen koppelen aan BIM. “Die verbinding is er nog niet. Snagr werkt daar wel aan, maar er zijn ook andere partijen die dat doen.”

Jeroen Gadella die het systeem uitrolde bij BAM Utiliteitsbouw noemt het sneller dan wat concurrenten tot nog toe bieden. “Gebreken zijn direct toe te wijzen aan de verantwoordelijke onderaannemer.” Die kan het herstelde resultaat op de foto zetten en doorsturen naar de uitvoerder die het werk daarna aftekent. Deze semi-automatische afhandeling spaart volgens hem veel papier en dus tijd. Voor elk project wordt een lijst met nog openstaande punten opgesteld en een lijst met gesloten gebreken. De rapportages staan op een BAM-server en op een server van Snagr.

Deze projectmatige aanpak onderscheidt Snagr volgens Herbrink van soortgelijke diensten als SnagStream en ED Controls. Die delen de gegevens met elke functionaris afzonderlijk. “Dat maakt ze duurder in het gebruik waardoor niet iedereen die de gegevens zou moeten ontvangen ze vanwege de kosten daadwerkelijk krijgt.” Er is wel een bepaalde hiërarchie: de projectleider heeft meer mogelijkheden dan de (hoofd)uitvoerder die weer meer kan dan de voorman.

Reageer op dit artikel