nieuws

Gronings waterschap verstevigt in allerijl dijken vanwege aardbevingen

bouwbreed Premium

De dijken in Groningen worden versneld verstevigd om ze aardbevingsbestendig te maken. Dat heeft het waterschap Noorderzijlvest gisteren bekendgemaakt.

Deltares publiceerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat zware aardbevingen ernstige schade kunnen veroorzaken aan 43 kilometer zeedijken en 63 kilometer dijken langs binnenwateren en kanalen in Groningen. De dijken worden zo snel mogelijk verhoogd en verbreed. Twintig kilometer dijk langs het Eemskanaal is als eerste aan de beurt. Hier moeten de werkzaamheden nog voor de zomer beginnen. De werkzaamheden gebeuren in samenspraak met het waterschap Hunze en Aa’s.

Wim Brenkman, directeur van Noorderzijlvest, stelt dat de dijken niet zo snel zullen doorbreken, maar scheuren kunnen wel ontstaan. De waterschappen hebben vanwege de aardbevingen al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden dijken na een beving zwaarder dan 3 op de schaal van Richter extra gecontroleerd en liggen in Delfzijl zandzakken klaar.

Deltares doet momenteel nog onderzoek naar de persleidingen en kunstwerken zoals sluizen en coupures. Momenteel loopt ook een onderzoek naar de manier waarop de dijken het beste versterkt kunnen worden. Minister Kamp (economische zaken) heeft toegezegd de meerkosten voor zijn rekening te nemen.

Afgelopen week vond een zware aardbeving plaats in de buurt van Loppersum. Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kwamen honderden schademeldingen binnen. Die aardbeving was voor het waterschap directe aanleiding om de dijken extra te controleren.

Reageer op dit artikel