nieuws

Geen werk meer voor foute aannemers

bouwbreed

Aannemers die zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie en uitknijpen van werknemers komen in Rotterdam niet meer aan de bak. Een convenant dat de gemeente ondertekende moet het begin zijn van een landelijke ommekeer.

Gemeente Rotterdam wil verziekte arbeidsmarkt normaliseren en tekent convenant

Wethouder Hamit Karakus (Wonen) wil niet spreken van een ‘zwarte lijst’. “Maar wie zich niet aan de spelregels houdt, pakken wij keihard aan. Die huren we nooit meer in.” Medeondertekenaars FNV Bouw, Bouwend Nederland, CNV Vakmensen en Aannemersfederatie Nederland zijn enthousiast dat het eerste schaap over de dam is. De convenantpartners willen met wethouders in andere steden soortgelijke afspraken.

O ffic ieel doel van het convenant is ‘betere naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en cao’s’. Dan gaat het vooral om aanpakken van aannemers die onder de prijs duiken door werknemers – vaak buitenlanders – ver onder de prijs te betalen en veel te lang laten werken. “Bedrijven schrijven soms onder de prijs in, om te overleven en hun mensen aan het werk te houden, maar zien anderen daar nog 20 of 30 procent onder duiken”, zegt initiatiefnemer Osman Yildiz (FNV Bouw). “ Je weet dat dat niet kom t d oor bezuiniging op materialen.”

Hij schat dat wettelijke regelgeving bij de helft van alle werknemers uit Polen, Portugal en andere lagelonenlanden niet wordt nageleefd. Vaak blijkt sprake van schijnzelfstandigen die ver onder de cao-lonen worden ingehuurd via malafide bemiddelings- en uitzendbureautjes. Die worden geregeld opgerold, maar de mensen erachter beginnen eenvoudig een nieuw bureautje. Rotterdam doorkruist dat mechanisme nu door invoering van ketenaansprakelijkheid. Wie werkt met partijen die de arbeidsvoorwaarden aan hun laars lappen, komt niet meer in aanmerking voor onderhands aanbesteed werk. Dat is in Rotterdam elk werk tot 1,5 miljoen euro. Volgens juristen van gemeente en FNV is dat juridisch houdbaar. “Wij zullen de grenzen aftasten”, aldus Karakus. ‘Past performance’ kan ook gaan meetellen bij aanbestedingen op emvi-criteria waarmee Rotterdam steeds meer werkt.

Het succes staat of valt bij meldingen van misstanden – ‘kliklijnen’ dus. Bij een melding stelt het Technisch Bureau Bouwnijverheid een onderzoek in.Wat Daan Stuit (AFNL) en voorzitter MKB Infra) betreft is Rijkswaterstaat de volgende die tekent. “We hebben genoeg van het wegkijken bij misstanden zoals bij A2 en A4. Door ketenaansprakelijkheid kun je de verantwoordelijkheid naar boven brengen.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels