nieuws

Bpf Bouw investeert half miljard

bouwbreed

Het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw gaat dit jaar 500 miljoen euro rechtstreeks beleggen in bouwprojecten. Dankzij de stijgingen op aandelenbeurzen heeft het fonds weer meer armslag.

Dekkingsgraad naar 111,6 procent

Met het half miljard verdubbelt BpfBouw de rechtstreekse bouwinvesteringen ten opzichte van 2012. In 2013 investeerde het fonds al 350 miljoen. Van de 500 miljoen gaat 30 miljoen zitten in onderhoudsprojecten.

Het besluit om weer meer in bouwprojecten te steken past in de doelstellingen van het pensioenfonds voor de bouw. Van oudsher is het beleid geweest dat de pensioengelden van bouwvakkers voor een belangrijk deel geïnvesteerd moet worden in projecten die de werkgelegenheid in de bouw helpen.

De dekkingsgraad is behoorlijk gestegen het afgelopen jaar. Ultimo 2013 is deze vastgesteld op 111,6 procent, 5,8 procentpunt hoger dan op 31 december 2012 toen het jaar werd afgesloten met een dekkingsgraad van 105,8 procent. Het hoogste punt werd bereikt in oktober met 113,1 procent. Gemiddeld over heel 2013 lag de dekkingsgraad op 108,5 procent.

Opleving

Het vermogen van BpfBouw is in het laatste kwartaal van 2013 met zo’n 700 miljoen toegenomen. Dit is vooral te danken aan de opleving van de aandelenmarkten. Wereldwijd zijn de koersen verder gestegen. Daarvan heeft het fonds duidelijk geprofiteerd. Ook over het hele jaar gezien zijn het de aandelen geweest die voor een positief rendement hebben gezorgd.

Vastrentende waarden als obligaties daalden in waarde vanwege de hogere marktrente. Het fonds is blij met het positieve resultaat over vorig jaar maar gaat er niet vanuit dat deze trend ook in 2014 automatisch zal worden voortgezet.

De hogere marktrente in het vierde kwartaal van 2013 heeft er ook nog eens voor gezorgd dat het fonds met een hoger driemaandsgemiddelde van de rente mag rekenen. Dat heeft gezorgd voor een lichte daling van pen­sioenverplichtingen.

Dit alles zorgt er wel voor dat BpfBouw in staat is na jarenlange stijgingen de premies te laten zakken van 22,6 procent vorig jaar naar 21,8 procent dit jaar. Daar staat tegenover dat in tegenstelling tot een aantal andere pensioenfondsen het bouwfonds heeft besloten om niet alsnog de pensioenen te indexeren.

Alles bij elkaar heeft BpfBouw nu een vermogen van 38,51 miljard euro tegenover 34,52 miljard verplichtingen. Per jaar keert het fonds zo’n 1,2 miljard euro uit aan pensioengerechtigden. Het fonds hanteert de strategie 43 procent te beleggen in vastrentende waarden, een kwart in aandelen en 20 procent in vastgoed.

Reageer op dit artikel