nieuws

Windindustrie schreeuwt om eiland op zee

bouwbreed

Een werkeiland op zee is noodzakelijk wil Nederland de ambities voor offshore windenergie kunnen waarmaken.

Halve werkdag gaat op aan transport

Die oproep deed Pieter van Oord op het congres Windkracht14 in Rotterdam. Vaartijden van en naar de windmolenparken 60 kilometer uit de kust, die het Rijk onlangs heeft aangewezen, zijn eenvoudigweg te lang. Van een werkdag van 12 uur gaat bijna de helft op aan transport, als mensen en materieel van de wal moeten komen.

Een werkeiland zal zeker 800 miljoen euro kosten, maar is volgens de topman van het baggerbedrijf Van Oord een van de noodzakelijke maatregelen om de offshore windindustrie efficiënter te laten werken. Want de in het energieakkoord toegezegde 18 miljard subsidie om voor 2023 tot 4500 megawatt windvermogen op zee te installeren, wordt alleen uitgekeerd als de bedrijven erin slagen de kosten voor installatie en onderhoud met liefst 40 procent terug te dringen.

In weerwil van eerdere berichten, waarin gerept werd van een Fyra op een paal met wieken, heerste op het congres in Rotterdam de overtuiging dat die 40 procent haalbaar is. Bert de Vries van het ministerie van Economische Zaken wilde de discussie niet meer aangaan en pleitte ervoor direct aan de slag te gaan. Mel Kroon van Tennet zag forse besparingsmogelijkheden, mits de investeringen in het elektriciteitsnetwerk gelijk oplopen met de bouw van de parken en er robuuste oplossingen worden gekozen.

Geert Timmers van Ballast Nedam ziet steeds slimmere onderhouds- en inspectietechnieken gloren, met onbemande robotjes en in de toekomst misschien drones.

Maar de topman van Van Oord was van iedereen het stelligst. “Door slimmer samen te werken kan de prijs van de parken tientallen procenten omlaag. Bij projecten in Engeland en Duitsland waarbij Van Oord betrokken was, werden nogal eens onhandige contracten op de markt gebracht waarbij de interfaces slecht werden gemanaged. “Het gevolg was dat je soms dagen lag te wachten op materieel of onderaannemers, voordat je verder kon. De kosten liepen daardoor onnodig op. Van die fouten moet Nederland leren.”

Een werkeiland, inclusief een haven en een hotel voor werklieden zou volgens hem uitkomst bieden. “Je kunt de molens daar voormonteren en vervolgens in één keer compleet plaatsen. En je hebt meteen een veilige plek voor het gewenste ‘stopcontact op zee’.”

> pagina 3: Een erfopvolger voor Neeltje Jans

Halve werkdag gaat op aan transport

Bestaande windparken

Aangewezen windenergiegebieden

Scheepvaart

Productieplatform

Halve werkdag gaat op aan transport

Boven: overzicht van de gebieden voor windenergie langs de Nederlandse kust.

Onder: impressie van een werkeiland voor de logistiek van de windparken in zee.

Reageer op dit artikel