nieuws

Waarde werk architecten groeit weer

bouwbreed Premium

De totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten voor architectenbureaus steeg in het derde kwartaal van 2013 met “bijna 32 procent”, ten opzichte van dezelfde periode in 2012, meldt het CBS.

BNA: De kanarie prevelt voorzichtig

De recente opleving ten spijt, is de waarde van de ontwerpopdrachten in het derde kwartaal van vorig jaar nog altijd niet meer dan een derde van de waarde in topjaar 2007.

De bouwsom die aan de ontwerpopdrachten is verbonden steeg het sterkst in de woningbouw: bijna 50 procent. Voor de nieuwbouw was de stijging 47 procent, voor woningrenovaties 63 procent.

Ook voor de utiliteitsbouw kwam meer werk in voorbereiding. De bouwsom van de ontwerpopdrachten voor bedrijfsgebouwen, kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra steeg per saldo met bijna 37 procent. De opdrachten voor renovatie in dit segment daarentegen daalden. De neergang kwam uit op 7 procent.

Architectenopdrachten worden beschouwd als een goede indicator voor te verwachten ontwikkelingen in de bouwconjunctuur, reden waarom ze wel worden vergeleken met de kanarie in de kolenmijn. Directeur Fred Schoorl van Architectenbrancheorganisatie BNA onderstreept het relatieve karakter van de groei. “Het is 32 procent van heel weinig. Het herstel komt mondjesmaat. De kanarie zingt nog niet maar prevelt voorzichtig.”

De bevindingen van het CBS sluiten, stelt hij vast, aan bij de voorzichtige kentering die in de loop van vorig jaar ook al naar voren kwam uit een eigen BNA-onderzoek. “Positief is dat nu het gevoel bij bureaus begint te verdwijnen dat voortdurend de grond onder hun voeten vandaan wordt getrokken.”

Achterban

Dat zijn achterban meer werk krijgt, komt, zo weet Schoorl, onder meer omdat opdrachtgevers die eerder veel werk op de plank hadden liggen, langzamerhand nieuwe ontwerpen behoeven. Het kan dan gaan om nieuwe projecten maar ook om oude plannen die moeten worden aangepast aan de nieuwe markt die aan het ontstaan is.”

Verder ziet hij bureaus meer werk krijgen doordat private investeerders actiever worden.

Reageer op dit artikel